Overleg Cao Jeugdzorg moeizaam

op .

Eind 2013 hebben de werknemersorganisaties, waaronder FBZ (inclusief de VHP-Zorg), het overleg voor een nieuwe Cao Jeugdzorg hervat, maar na diverse onderhandelingsrondes is er nog steeds geen uitzicht op een nieuwe cao.

Er is met name verschil van mening over het salaris en de wachtgeldregeling. Werknemersorganisaties FBZ, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak zijn sinds februari 2013 in overleg met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe cao.  Omdat er een enorme kloof bestond tussen de voorstellen van de werkgevers en van de werknemersorganisaties werd destijds het cao-overleg opgeschort en de huidige cao stilzwijgend met een jaar verlengd. Eind 2013 werd het cao-overleg hervat en er zijn inmiddels zes onderhandelingsrondes geweest. Maar vanwege verschillen van mening over het salaris en de wachtgeldregeling verlopen die verlopen moeizaam.   Salaris Voor wat betreft het salaris is het uitgangspunt van de werknemersorganisaties dus dat er zowel over 2013 als over 2014 sprake moet zijn van koopkrachtbehoud. Door FBZ en de andere werknemersorganisaties is onder meer ingezet op koopkrachtbehoud met een loonsverhoging van in totaal 3%. De werkgevers bieden over 2014 0,5% structurele salarisverhoging en een eenmalige uitkering van 0,5% ter compensatie voor 2013. Wachtgeld Verder wil de werkgever de wachtgeldregeling versoberen en van de twee regelingen die er nu zijn, één maken. De werknemersorganisaties vinden dat werknemers bij ontslag een fatsoenlijke wachtgeldregeling moeten ontvangen als aanvulling op de WW. Het zijn turbulente tijden in de jeugdzorg, waardoor er helaas ook mensen hun werk zullen verliezen. Juist nu die nodig is, moet de wachtgeldregeling overeind blijven. De werknemersorganisaties hebben voorgesteld deze regelingen nu ongewijzigd te laten. Overleg muurvast De werknemersorganisaties betreuren het dat het overleg muurvast lijkt te zitten en dat er weinig mogelijkheden geboden worden om uit deze impasse te komen. De FBZ-organisaties hebben hun leden geïnformeerd.

Bron: FBZ