NVZ wil kwaliteitsindicatoren toespitsen op uitkomst

op .

De ziekenhuiszorg in Nederland gaat kwalitatief steeds verder vooruit. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in een dinsdag gepubliceerd rapport.


 “De afgelopen vijf jaar is de kwaliteit van zorg van de Nederlandse ziekenhuizen verder toegenomen”, schrijft de NVZ. De Nederlandse ziekenhuiszorg behoort tot de top van Europa. De NVZ wil de komende jaren de kwaliteitsinformatie toegankelijk maken voor een breder publiek.

Zinvolle indicatoren
Tegelijk waarschuwt de NVZ in het rapport dat het zichtbaar maken van kwaliteit verder verbeterd kan worden. “Veel van de huidige kwaliteitsindicatoren zijn structuur- en procesindicatoren. De patiënt is echter vooral gebaat bij informatie over de uitkomsten van zorg bij bepaalde aandoeningen” schrijft de NVZ in het rapport. “Bijvoorbeeld behandeluitkomsten” zijn voor de patiënt belangrijk om te weten”, zegt NVZ-directeur Margot van der Starre in haar blog op Skipr.  Van der Starre verwijst ook naar ‘het Kwaliteitsvenster’ dat de NVZ dit voorjaar lanceert. In het kwaliteitsvenster toont een ziekenhuis zijn resultaten aan de hand van tien kwaliteitsthema’s.
Ziekenhuizen hebben de registratie van allerlei gegevens uitgebreid, om de kwaliteit beter in de gaten te kunnen houden. De NVZ gaat onderzoeken welke kwaliteitsregistraties zinvol zijn en welke niet. Dit moet de regeldruk bij verpleegkundigen en medisch specialisten te verminderen: meer tijd voor zorg en minder tijd voor administratie. Utgebreide registratie leidt niet altijd tot meer kwaliteit. "Het meten is nodig om betere zorg te kunnen bieden, maar dit moet niet ten koste gaan van de aandacht voor de patiënt'', zegt NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy.

Sterftecijfers
Steeds meer ziekenhuizen maken hun gestandaardiseerde sterftecijfers openbaar. De sterftecijfers van ziekenhuizen zijn onderling echter lastig te vergelijken. De cijfers zijn vooral nuttig voor interne signalering en kwaliteitsverbetering. Zo stelt de NVZ vast dat de landelijke ziekenhuissterfte in 2010 15 procent lager is dan in 2008. En tussen 2008 en 2012 is de vermijdbare sterfte met 53 procent is gedaald. De NVZ schrijft dit resultaat met name toe aan het VMS Veiligheidsprogramma waar ziekenhuizen de afgelopen vijf jaar aan hebben gewerkt. Ziekenhuizen blijven werken aan het verder terugdringen van vermijdbare sterfte. Hiervoor is een Veiligheidsagenda opgesteld door de NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Bron: ANP / Skipr