Wijkverpleegkundige verdient onafhankelijke rol

op .

De wijkverpleegkundige verdient een onafhankelijke positie in het nieuwe gemeentelijke zorglandschap. Dat betoogt directeur Helma Zijlstra van de verpleegkundige beroepsorganisatie V&VN.

 De wijkverpleegkundige verdient een onafhankelijke positie in het nieuwe gemeentelijke zorglandschap. Dat betoogt directeur Helma Zijlstra van de verpleegkundige beroepsorganisatie V&VN.

“De wijkverpleegkundige is van niemand, die is gewoon van zichzelf en is er voor de patiënt”, aldus Zijlstra tijdens het verkiezingszorgdebat dat de gezamenlijke beroeps- en brancheverenigingen vorige week in Den Haag hielden. “Op dit moment werken wijkverpleegkundigen vooral  in thuiszorgorganisaties, maar wellicht komen er in de toekomst maatschappen van wijkverpleegkundigen.”

Deskundigheid
Met een dergelijke positionering kunnen wijkverpleegkundigen volgens Zijlstra makkelijker meedoen in het spel met gemeenten en sociale wijkteams. “Wijkverpleegkundigen hoeven niet deskundig te zijn op het terrein van bijvoorbeeld schuldsanering, maar ze moeten wel weten waar iemand terecht kan”, licht Zijlstra de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige toe.

V&VN waarschuwt voor een te bureaucratische opzet van de nieuwe wijkteams. “Mensen moeten elkaar binnen de wijk ontmoeten, dat moet je organiseren,  maar je moet er geen manager opzetten die allerlei professionals uit het sociale domein bij elkaar zet en wekenlang laat vergaderen”, vindt Zijlstra.

Bron: Skipr