Overgang UMC's naar PFZW onzeker

op .

Zolang medewerkers van Universitair Medische Centra er financieel fors op achteruitgaan is de VHP-Zorg tegen de overgang.

 

Zolang medewerkers van Universitair Medische Centra er financieel fors op achteruitgaan is de VHP-Zorg tegen de overgang.

Al jaren wordt door vakbonden met de werkgevers (NFU) gepraat over een overgang van UMC’s van pensioenfonds ABP naar pensioenfonds PFZW. Eindelijk leek het er op dat het nu zou gaan lukken en dat alle UMC-medewerkers per 1 januari 2015 naar PFZW zouden overgaan. Maar er is nog steeds sprake van een forse financiële achteruitgang voor de medewerkers en dat is voor de VHP-Zorg niet acceptabel.

De werkgevers verenigd in de NFU zijn tot nu toe niet bereid de eis van de bonden voor een netto gelijke overgang in te willigen.

Drijfzand
De vakbonden vinden dat de werknemers er door de overgang in inkomen niet op achteruit mogen gaan. Half november 2013 leek op dit punt een oplossing te komen via een aanvullend akkoord. Bij het doorrekenen van dit akkoord bleek dat de toezegging van de werkgevers op drijfzand was gebouwd. De toegezegde compensatie bleek onvoldoende om daadwerkelijk een netto-netto gelijke overgang te realiseren.

Vakbonden hebben uitgerekend dat een medewerker in schaal 8 (plm. € 45.000, - bruto per jaar) er bijna € 1000, - op achteruitgaat wanneer de overgang op basis van de werkgeversvoorstellen doorgaat. Dit is niet acceptabel. Wat de bonden betreft kan de overgang alleen maar doorgaan als de werknemers er financieel niet op achteruitgaan.

De overgang van ABP naar PFZW per 1 januari 2015 is dus nog geen gelopen race, er moet nog verder onderhandeld worden. Wij houden de belangen van de medewerkers scherp in de gaten.

Bron: Vakbonden