Bonden nodigen GGZ Nederland uit voor nieuw overleg cao

op .

De vakbonden FBZ (waaronder VHP-Zorg), Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU’91 hebben werkgever GGZ Nederland uitgenodigd om de onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ te heropenen.


Afgelopen juni liepen de onderhandelingen voor de cao stuk omdat de werkgever op voorhand toezeggingen van de bonden wilde hebben op het gebied van arbeids- en rusttijden, de duur van het wachtgeld en inkomensbescherming bij reorganisaties. Werknemers in de GGZ zitten inmiddels al 14 maanden zonder nieuwe CAO.

Koopkrachtbehoud
Veel werknemers zijn verontwaardigd over het uitblijven van een loonsverbetering terwijl in andere zorgsectoren wel afspraken worden gemaakt over loonsverhoging', aldus de bonden. 'Ook de houding van de werkgevers om pas weer met de vakbonden te willen praten nadat wij op voorhand concrete verslechteringen accepteren, riep veel boosheid op. Werknemers voelen zich niet serieus genomen en onvoldoende gewaardeerd. Ze hebben recht op koopkrachtbehoud en echte banen. Op hun verzoek hebben we de werkgever uitgenodigd voor hervatting van het overleg, maar dan wel in een open en reële onderhandeling.'

Bron: Bonden