‘Zorg laat kansen social media onbenut’

op .

Waar bedrijven in andere sectoren social media met succes inzetten, blijft de zorg nog achter.

Daardoor laten zij kansen onbenut. Dat blijkt uit #gezondcommuniceren2014, een landelijk onderzoek naar de inzet van social media onder een brede selectie van zorg- en welzijnsinstellingen, uitgevoerd door adviesbureau Transmissie en communicatiebureau Room8.

Zorginstellingen maken net als andere sectoren vooral gebruik van Twitter en Facebook. “Het verschil zit echter in het gebruik”, zegt Johan van de Minkelis, communicatieadviseur en eigenaar van adviesbureau Transmissie. “De durf ontbreekt. Ze gebruiken de bekende media en tasten voorzichtig de mogelijkheden af, waarbij ze kansen laten liggen”, zegt Van de Minkelis. Hij doelt op effectief gebruik van social media. “Nu kijken zorgorganisaties vooral de kat uit de boom”. Hij adviseert op Twitter “actief te monitoren wat erover de organisatie gezegd wordt” en “interactie zoeken en aangaan met stakeholders”. “Zorginstellingen die een Facebookaccount hebben gebruiken dit vooral passief. Een ouderenzorginstelling zou via Facebook kinderen van cliënten bij de organisatie kunnen betrekken. Een ziekenhuis zou via Facebook met patiënten rondom een bepaald ziektebeeld kunnen communiceren, bijvoorbeeld op het terrein van diabeteszorg.”

Commerciële inzet
Naast de voordelen die patiëntcommunicatie oplevert, is er op commercieel vlak ook winst te behalen, stelt Van de Minkelis. “Denk aan de transitie waar de langdurige zorg mee te maken heeft. De vanzelfsprekende instroom van patiënten valt weg; de zekerheid van de financiële stroom is passé. Zorgorganisaties moeten zaken gaan doen met gemeenten. Zij moeten zorgen dat ze op een andere manier in the picture komen bij de markt om te vertellen en te laten zien wat ze te bieden hebben.”

Strategie
Redenen waarom zorginstellingen in vergelijking met andere sectoren achterlopen op het gebruik van social media zijn grotendeels het ontbreken van tijd en budget. Daarnaast wordt er veel ad hoc geïnvesteerd in communicatie en social media, zegt Van de Minkelis. "De samenhang ontbreekt. Men doet vaak maar wat onder het motto beter iets dan niets. Met name een strategie ontbreekt”. Dat blijkt uit het onderzoek. Zo’n 60 procent van de zorginstellingen heeft een strategie voor de inzet van social media, maar 26 procent geeft aan dat deze strategie voor verbetering vatbaar is. In veel gevallen ontbreekt een heldere aanpak. Een kwart weet bijvoorbeeld niet welke berichten goed zijn om te delen.
Social media worden met name gebruikt (44 procent) om eigen nieuws en informatie van de organisatie te verspreiden. Dit is het sterkst bij Facebook en Twitter. LinkedIn wordt vooral ingezet om vacatures onder de aandacht te brengen. Een derde zet YouTube in om informatie over de eigen organisatie te delen. Contact met vrijwilligers (13 procent) en nieuwe klanten (14 procent) spelen op alle media slechts een kleine rol.

Bron: Skipr