ZN ziet bijna alle ziekenhuizen SEH behouden

op .

Vrijwel alle ziekenhuizen zullen een afdeling spoedeisende hulp (SEH) behouden. Wel zullen de profielen uiteenlopen van een basisvoorziening tot een complete SEH met alle bijbehorende voorzieningen.

Dat zegt Marianne Lensink, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland, in reactie op de recente ophef over plannen van de zorgverzekeraars voor de concentratie van complexe spoedeisende zorg. Volgens Lensink wordt in de media ten onrechte de indruk gewekt dat veel ziekenhuizen hun SEH zullen kwijt raken. “Alleen in stedelijk gebied, met veel ziekenhuizen relatief dicht bij elkaar, kan het zijn dat niet meer ieder ziekenhuis spoedzorg aanbiedt. Maar ook dan is de goede en snelle bereikbaarheid van spoedzorg in alle gevallen gewaarborgd.”

Verbrokkeld en onvolledig'
Lensink begrijpt de onrust die is ontstaan, maar wijt deze ten dele aan het feit dat informatie “verbrokkeld en onvolledig” naar buiten is gekomen.”Zorgverzekeraars willen de spoedeisende zorg niet slechter, maar juist beter maken”, stelt Lensink. “En het gaat ook niet om een bezuinigingsoperatie. We verwachten wel dat het op termijn besparingen kan opleveren, juist doordat de kwaliteit van zorg verbetert.”

Lensink wijst er ook op dat de plannen voor concentratie van zorg geen soloactie van de zorgverzekeraars zijn. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zijn in het hoofdlijnenakkoord van 2011 overeen gekomen werk te maken van concentratie en spreiding van zorg, zolang dit de kwaliteit en doelmatigheid ten goede komt. Zorgverzekeraars bespreken nu overal in Nederland met ziekenhuizen en andere betrokken partijen hun ideeën over de concentratie van de complexe spoedzorg. De plannen hebben nog nergens een definitief karakter.

Zorgvuldig
“Wij realiseren ons dat concentratie ingrijpende gevolgen kan hebben voor afzonderlijke ziekenhuizen, maar wij zetten de kwaliteit van de zorg voorop”, aldus Lensink.  “Zorgverzekeraars kiezen daarbij voor een zorgvuldige aanpak. Ze zijn onlangs per regio gesprekken gestart met ziekenhuizen om tot een gezamenlijk plan te komen om de kwaliteit van de spoedzorg in de regio te verbeteren. We staan dus aan het begin van een proces, dat ongetwijfeld nog tijd zal vragen.”

Profielen
Door complexe spoedeisende zorg te concentreren ontstaan er verschillende profielen van spoedeisende zorgposten. De profielen lopen uiteen van basis SEH’s tot complete SEH’s met alle bijbehorende voorzieningen, met of zonder vormen van complexe zorg. Ook wordt de samenwerking met huisartsenposten (HAP’s), die ook nu al veel spoedeisende zorg bieden, meegenomen om te voorkomen dat onnodig beroep moet worden gedaan op ziekenhuiszorg.

Verschillen
Volgens ZN zijn veel mensen van oudsher gewend om automatisch naar het ziekenhuis dichtbij te gaan als ze zorg nodig hebben. Deze praktijk is al aan het veranderen, constateert ZN, en dat zal alleen maar sterker worden. “We weten allemaal dat de zorg in ons land over het algemeen goed is, maar dat er wel verschillen zijn. Zorgverzekeraars willen die verschillen zichtbaar maken en vervolgens de beste zorg voor hun verzekerden inkopen. Dat is misschien even wennen, maar dat is wel de toekomst, ook voor complexe spoedzorg”, zegt Lensink.

Bron: Skipr