ActiZ, vakbonden en zorgorganisaties presenteren plan: Oplossing voor behoud 20.000 banen in de zorg

op .

Door de bezuinigingen van het kabinet op de langdurige zorg zullen er 55.000 ontslagen vallen in de VVT-branche (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) als niet wordt ingegrepen.

Vandaag, vrijdag 14 februari, is het verlies aan werkgelegenheid onderwerp van gesprek tijdens een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor VWS in de Tweede Kamer. ActiZ presenteert daarom, samen met de vakbonden NU’91, FBZ (waaronder de VHP-Zorg) en CNV Publieke Zaak en met een aantal zorgorganisaties die direct aan de slag willen waaronder Thebe, STMR en Zuidzorg, een voorstel waarmee 20.000 mensen hun baan kunnen behouden en cliënten kunnen blijven rekenen op zorg en ondersteuning.

De kneep zit 'm in twee onderdelen van het werkgelegenheidsplan dat ActiZ in december 2013 voorstelde om oplossingen te vinden voor de duizenden ontslagen in onze branche:

  • Voor mensen die door kunnen stromen naar een andere functie in de thuiszorg hebben ActiZ, CNV Publieke zaak, FBZ (waaronder VHP-Zorg) en NU’91 een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW. Het sectorplan zorgt voor mobiliteitsbevordering (van werk naar werk) en om-, bij- en nascholing van medewerkers in thuiszorg. Aad Koster, directeur van ActiZ, roept de leden van de Tweede Kamer vandaag op om druk uit te oefenen op het kabinet om dit sectorplan snel goed te keuren, zodat zorgorganisaties aan de slag kunnen om hun medewerkers te begeleiden naar een nieuwe baan.
  • Voor mensen die niet kunnen doorstromen naar een andere functie (de onderkant van de arbeidsmarkt) stellen we dienstencheques voor. Dienstencheques zijn gesubsidieerde coupons waarmee cliënten zorg en ondersteuning kunnen inkopen, zoals huishoudelijke hulp. Op die manier behouden medewerkers hun baan, hun inkomen en sociale zekerheid en 'verdwijnen' ze niet in het zwarte circuit. En cliënten kunnen tegen een voor hen betaalbaar tarief een beroep blijven doen op zorg en ondersteuning. Hierdoor kunnen 20.000 medewerkers hun baan behouden en wordt zwart werk wit gemaakt.

De dienstencheques voor de thuiszorg kunnen gefinancierd worden door het aanwenden van het budget dat anders besteed wordt aan WW-uitkeringen voor alle duizenden ontslagen. Dit bedrag wordt omgezet naar een subsidie per cheque om de kosten voor zorgorganisaties te verlagen.

Aad Koster, directeur ActiZ: ''Gezien het feit dat 55.000 mensen hun baan dreigen te verliezen, moeten we dit plan direct oppakken. Daarom willen we nu werk maken van de dienstencheques en doen wij, samen met de vakbonden en zorgorganisaties vandaag de dringende oproep aan de staatssecretaris van VWS en aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de wettelijke randvoorwaarden te regelen voor deze dienstencheques. De betrokken zorgorganisaties zijn er klaar voor om met dienstencheques aan de slag te gaan.''

Bron: ActiZ en Bonden