ActiZ bereikt oplossing met VWS over herstelzorg

op .

Vanaf 1 januari 2014 konden patiënten voor kortdurend herstel na een ziekenhuisopname niet meer naar een verzorgingshuis. Doordat de zorgindicatie ZZP 3 vanaf die datum was afgeschaft, ontstonden ook problemen...

 

Vanaf 1 januari 2014 konden patiënten voor kortdurend herstel na een ziekenhuisopname niet meer naar een verzorgingshuis. Doordat de zorgindicatie ZZP3 vanaf die datum was afgeschaft, ontstonden ook problemen in de doorstroom vanuit ziekenhuizen. ActiZ heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd met het ministerie van VWS om tot een oplossing voor de circa 700 patiënten per maand te komen om wie dit gaat. Vandaag werd duidelijk dat de lobby van ActiZ succesvol was; de staatssecretaris komt met een oplossing voor herstelzorg die half februari ingaat. Ouderen kunnen na ziekenhuisopname toch weer tijdelijk naar een verzorgingshuis om te herstellen.

Gevolgen verdwijnen zorgindicatie ZZP 3
Tot 1 januari 2014 konden mensen na een ziekenhuisopname een indicatie krijgen voor kortdurend herstel in een verzorgingshuis. Eind 2013 waren dat ongeveer 700 tot 1.000 mensen per maand. Zij kregen doorgaans een indicatie voor zorgzwaartepakket 3: lichte herstelzorg. Het gaat dan om mensen die intensieve verzorging en begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld een oudere met een gebroken arm die niet meer zelf naar het toilet kan en zichzelf niet kan verzorgen. Doordat mensen per 1 januari niet naar een verzorgingshuis konden, bleven zij langer in het ziekenhuis. Of mensen moesten zelf betalen voor zorg in een verzorgingshuis of zorghotel. Dit blijkt echter niet in alle gevallen een afdoende oplossing. Volgens zorgorganisaties zijn veel mensen alleenstaand en hebben een laag inkomen. Voor hen was er dus geen passende zorg.

Oplossing voor 2014 bereikt
Vanwege het bovenstaande heeft ActiZ al maanden - samen met de beroepsvereniging V&VN - bezwaar gemaakt tegen het afschaffen van kortdurende herstelzorg. ActiZ is er, net als het kabinet, voorstander van om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Maar daar hoort het afschaffen van herstelzorg niet bij. Het gaat hierbij immers om cliënten die na een ziekenhuisopname moeten herstellen. Daarbij is geen sprake van ‘langer thuis wonen’, maar van ‘tijdelijk niet thuis kunnen zijn’. Vandaag kwam het bericht dat het ministerie van VWS kortdurende herstelzorg in 2014 voor maximaal 3 maanden mogelijk maakt. 

Aad Koster, directeur van ActiZ: “We zijn blij dat de gesprekken die we met het ministerie van VWS hebben gevoerd ertoe hebben geleid dat er per half februari een oplossing is. We zijn verheugd dat VWS het belang van goede herstelzorg inziet en dat het voor deze honderden ouderen mogelijk blijft om tijdelijk opgenomen te worden in een verzorgingshuis. Na hun herstel kunnen ze dan weer gewoon terug naar huis.”

Ook lange termijn oplossing nodig
ActiZ blijft de komende tijd in gesprek met het ministerie van VWS over kortdurende herstelzorg, want ook na 2014 moet er een passende oplossing zijn voor deze groep. In de Kamerbrief onderschrijft de staatssecretaris dat in samenhang met alle plannen rondom de hervorming van de langdurige zorg gekeken moet worden of, en zo ja, welke acties er nodig zijn bij het regelen van de zorg voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Daarnaast is ActiZ er blij mee dat de staatssecretaris in zijn brief aangeeft dat hij ook wil inventariseren hoe groot de doelgroep is die voor herstelzorg via de huisarts wordt doorverwezen.

 

Bron: ActiZ