Aandelen de Kraamvogel over naar ZiN.

op .

Zorgconcern Espria heeft een intentieverklaring getekend met Zorg in Nederland om de aandelen van kraamzorgorganisatie De Kraamvogel over te dragen. Zorg in Nederland is de moederorganisatie van ZiNkraamzorg.

Zorgconcern Espria heeft een intentieverklaring getekend met Zorg in Nederland om de aandelen van kraamzorgorganisatie De Kraamvogel over te dragen. Zorg in Nederland is de moederorganisatie van ZiNkraamzorg. Op grond van een eerder genomen besluit is het cluster ‘Kind en Jeugd’ geen kernactiviteit meer van Espria. De kraamzorg past daarmee niet meer in de strategische koers. Espria richt zich in haar lange termijn visie op de zorg voor kwetsbare mensen. Tiana van Grinsven, lid Raad van Bestuur: “De Kraamvogel is een mooie en financieel gezonde organisatie. Zorg in Nederland is een uitstekende partij die zich exclusief richt op kraamzorg.”
De Kraamvogel is een grote partij in Nederland en wordt nu onderdeel van Zorg in Nederland. “Dit biedt voor De Kraamvogel kansen door een volledige focus op de kraamzorg en verdere intensivering van ketenzorg”, aldus Esther van Dalen, directeur van De Kraamvogel. Louis Schuerman, bestuurder van Zorg in Nederland: “Wij zijn blij met de keuze van Espria voor Zorg in Nederland. Bij ZiNkraamzorg zijn de afgelopen jaren forse stappen gezet op het gebied van professionalisering, kwaliteitsverbetering en klantgericht werken. Met deze groei kunnen wij verder bouwen aan een nog betere samenwerking met partners in de geboorteketen, zoals verloskundigen en ziekenhuizen.”
Met Zorg in Nederland kan De Kraamvogel zich verder ontwikkelen in een markt waarin intensievere samenwerking binnen de geboorteketen en digitalisering steeds belangrijker wordt. De Kraamvogel wordt als apart label ondergebracht bij Zorg in Nederland. Er zijn geen directe gevolgen voor klanten en medewerkers van beide organisaties.
De aankomende periode wordt het adviestraject met de medezeggenschap opgestart. Daarnaast wordt een melding voorbereid bij de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument & Markt.

Bron: BTN