Goed dat Asscher ingrijpt in falend systeem van verzuimbegeleiding

op .

'Werkgevers, ga in zee met erkende arbodiensten en hou je aan de regels voor privacy.' Deze uitspraken van minister Asscher tijdens het Algemeen Overleg over verzuimbegeleiding in de Tweede Kamer vanmiddag zijn de vakbonden uit het hart gegrepen.

 

'Werkgevers, ga in zee met erkende arbodiensten en hou je aan de regels voor privacy.' Deze uitspraken van minister Asscher tijdens het Algemeen Overleg over verzuimbegeleiding in de Tweede Kamer vanmiddag zijn de vakbonden uit het hart gegrepen. Ook is de vakbeweging blij dat het College Bescherming Persoonsgegevens meer bevoegdheden krijgt om bijvoorbeeld sancties op te leggen bij privacy-schendingen.

De bonden voelen zich extra betrokken, omdat ze het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer wist te krijgen. Afgelopen week ging een delegatie met daarin drie slachtoffers van slecht verzuimbeleid nog op bezoek bij de minister.

Zesduizend klachten
Aanleiding waren ruim zesduizend klachten bij het meldpunt verzuimbegeleiding vorig jaar. Daaruit bleek dat in extreem veel gevallen niet-medici zich met het verzuim bemoeien, terwijl dat helemaal niet mag. Reden voor dit ‘doktertje-spelen’ is onder meer dat werkgevers in zee gaan met verzuimbegeleiders die niet officieel erkend zijn, zoals wel wettelijk is voorgeschreven. Bedrijven mogen alleen van dit voorschrift afwijken met toestemming van de cao-partijen of de Ondernemingsraad, maar nemen niet de moeite om dit netjes te regelen. Op aandringen van FNV en Kamer gaat de inspectie SZW nu beter toezien op de naleving en zal de minister zorgen voor extra voorlichting over deze regels.

Falend systeem
Tot nu toe is het zo dat zieke mensen onder druk gezet worden om te snel weer aan het werk te gaan. De bonden spreken van een ‘falend systeem van verzuimbegeleiding’ waarin de menselijke maat is verdwenen.

Apart probleem blijkt dat medewerkers na ziekte ondanks volledig herstel door bedrijven op een administratieve manier als één procent ziek worden geregistreerd. De werknemer kan hierdoor loon mislopen en eerder worden ontslagen. Minister Asscher wil ook deze problemen aanpakken en gaat in gesprek met alle betrokken partijen.

Oplossing
De bonden zien een belangrijke oplossing voor de problemen rond werk en ziekte in een volledig onafhankelijke, deskundige bedrijfsarts, waar iedere werknemer, ongeacht contractvorm of land van herkomst, altijd toegang toe heeft.

Bron: Vakbonden