Abvakabo bereikt cao over huishoudelijke zorg

op .

Vakbond Abvakabo FNV heeft woensdag cao-afspraken gemaakt met thuiszorgorganisatie BTN over huishoudelijke zorg.


Gesprekken tussen Abvakabo FNV en de grootste werkgeversorganisatie ActiZ over de verpleeg- en thuiszorg mislukten afgelopen december.
ActiZ sloot daarover toen wel een cao-akkoord met de overgebleven vakbonden, Nu'91, CNV en FBZ. Abvakabo liet toen weten nog wel met BTN om de tafel te willen.
Met BTN bereikte de bond afspraken over onder meer een sectorminimumloon en een einde aan de zogeheten alfahulp.
Abvakabo hield de afgelopen weken verschillende acties om te protesteren tegen het in december gesloten principeakkoord tussen ActiZ en de drie vakbonden. Donderdag stemmen de leden van ActiZ over dit cao-akkoord. Abvakabo blijft actievoeren tegen de cao, ook als de werkgevers er donderdag mee akkoord gaan.

Niet blij'
ActiZ is niet blij met de afspraken. "Abvakabo FNV en BTN bewijzen hun achterban naar onze mening absoluut geen dienst", aldus de werkgeversorganisatie.
"Abvakabo FNV heeft alleen cao-afspraken gemaakt voor medewerkers huishoudelijke hulp. Toen ActiZ en de andere drie vakbonden cao-afspraken met hen wilden maken voor de veel grotere groep zorgprofessionals in onze branche, verlieten zij de onderhandelingstafel."
"Vreemd, want in die cao zijn afspraken gemaakt over onder meer een loonsverhoging en het aanbod voor een contract voor een bepaald aantal uren voor medewerkers die een nulurencontract hebben."

Bron: Nu.nl