Dienstencheques voor zorgmedewerkers op komst

op .

ActiZ is vergevorderd met de introductie van dienstencheques voor huishoudelijke hulpen.

Volgens de brancheorganisatie is de dienstencheque een goede manier om de ontslagrondes in de huishoudelijke hulp deels op te vangen. ActiZ schat dat in de komende drie jaar in de vvt tienduizenden banen verloren zullen gaan.
Bonden en werkgevers introduceerden eerder deze week het idee van dienstencheques voor werksters. Dat de lancering van dit plan samenvalt met het sectorplan voor de verpleging-, verzorging en de thuiszorg (vvt), is geen toeval. Dat zegt Adriaan Wirtz, manager werkgeversbeleid van ActiZ. 'Beide plannen hangen zeker met elkaar samen. Maar in ons plan is de cheque specifiek bedoeld voor medewerkers met klanten die een zorgindicatie hebben, terwijl wat de bonden deze week presenteren voor de reguliere werkster is bedoeld.' Bonden en werkgevers willen dat particuliere huishoudens hun werkster wit kunnen betalen met een gesubsidieerde cheque. Hierdoor betaalt de werkster belasting en pensioenpremie en is verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit naar Belgisch en Frans model.

Nieuwe cao
In de nieuwe cao voor de vvt die vorige maand is afgesloten, is sprake van onderzoek door ActiZ naar de dienstencheque. Dit onderzoek borduurt voort op eerdere bevindingen van adviesbureau PWC over gesubsidieerde coupons waarmee cliënten huishoudelijke hulp kunnen inkopen. De conclusies van het rapport, dat PWC in opdracht van facilitaire dienstverlener Vebego deed, zijn positief. 'Wij zijn er dan ook zeer serieus mee bezig', zegt Wirtz. 'We spreken momenteel met politieke- en andere partijen over een snelle invoering.'

Sectorplan
De dienstencheque is niet het enige plan van werkgevers- en werknemersorganisaties om knelpunten op de arbeidsmarkt op te vangen. Vorige week is het sectorplan vvt ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In april moeten hier de eerste trajecten voor het begeleiden van zorgmedewerkers naar ander werk van gaan draaien. Althans, dat zal gebeuren indien het ministerie van SZW beslist om de benodigde 65 miljoen euro aan subsidie uit te geven waarmee deze arbeidstrajecten voor de helft gefinancierd worden. De andere helft financieren werkgevers zelf.

Bron: Zorgvisie