‘Ziekenhuizen voeren te veel chronische zorg uit’

op .

Ziekenhuizen houden zich te veel bezig met niet ziekenhuis gebonden zorg, die ook buiten de ziekenhuismuren kan worden uitgevoerd. In plaats daarvan zouden de ziekenhuizen zich meer op complexe zorg moeten gaan richten.

Dit constateert  adviesbureau KPMG Plexus in de studie ‘Integrale zorg: naar nieuwe coalities in de zorg’. “Vooral chronische en ouderenzorg worden op dit moment vanuit het ziekenhuis geleverd, terwijl deze zorg daar in principe niet meer thuis hoort”, zegt Anna van Poucke, partner bij KPMG Plexus. “Dit soort zorg moet veel dichter bij de burger zelf worden uitgevoerd, door bijvoorbeeld de huisarts of een wijkteam, waardoor de zorg ook veel toegankelijker wordt. Dit betekent dat de ziekenhuizen zullen zich moeten gaan herschikken en zich in toenemende mate op complexe zorg moeten gaan richten.”

Volgens Van Poucke kan zo’n 10 procent van de zorg die nu nog in de ziekenhuizen geleverd wordt in de toekomst door huisartsen en wijkteams worden geleverd.  Het uitbesteden van eenvoudige zorg aan huisartsen en wijkteams betekent dat ziekenhuizen intensiever met de eerste lijn moeten gaan samenwerken, bijvoorbeeld als het gaat om diagnostiek. Daarnaast zal de huisartsenzorg in Nederland moeten worden versterkt met goede diagnostische faciliteiten, betere informatievoorziening en een sterkere organisatie van de huisartsenpraktijken.

Kwaliteit
Volgens Van Poucke leidt dit alles niet alleen tot lagere kosten, maar ook tot hogere kwaliteit. “Ervaringen in het buitenland tonen aan dat investeringen in de eerste lijn en nauwere samenwerking tussen eerste lijn en ziekenhuizen ook leidt tot minder acute opnames en ligdagen en daarmee tot een betere kwaliteit en lagere kosten”, aldus Van Poucke. “Bovendien ligt de focus bij chronische n oudere patiënten op het voorkomen van verergering en het zo goed mogelijk omgaan met de aandoening. Dit gebeurt vooral door de patiënt zelf in de eigen thuissituatie met behulp van de mantelzorg. Zorg dicht bij huis is dan cruciaal.”

Omslag
De demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking zal de komende jaren leiden tot een toename van chronische zieken en ouderen met gezondheidsproblemen. “Dat vraagt om een fundamentele omslag in de wijze waarop de ziekenhuizen op dit moment opereren, en om andere en nieuwe coalities als de zorg op termijn betaalbaar wil blijven en de ziekenhuizen op termijn willen kunnen voortbestaan”, gelooft Van Poucke.

Bron: Skipr