CAO VVT

op .

Na BTN, is op 4 december ook de Abvakabo FNV uit de onderhandelingen voor een nieuwe CAO VVT gestapt.

Na BTN, is op 4 december ook de Abvakabo FNV uit de onderhandelingen voor een nieuwe CAO VVT gestapt. In vervolg daarop zijn BTN en Abvakabo verkennende gesprekken gestart om te komen tot een aparte CAO.

De insteek van BTN bij de verkenning is dat er binnen de mogelijk af te sluiten CAO differentiatie van de verschillende deelsectoren tot uiting komt en dat continuïteit van de werkgelegenheid gewaarborgd wordt.

Bron: BTN