Nederlander ziet eigen zorggebruik over het hoofd

op .

Ruim acht op de tien Nederlanders (83 procent) doen een beroep op de gezondheidszorg zonder zich naderhand te realiseren dat zij zorg hebben gebruikt.

Dit blijkt uit onderzoek van Zilveren Kruis Achmea, uitgevoerd door TNS NIPO, onder 1039 respondenten van 18 jaar en ouder.

Bijna een kwart (22 procent) van de Nederlanders zegt in de afgelopen twaalf maanden geen medische zorg te hebben gebruikt. Na doorvragen blijkt echter meer dan driekwart van deze groep (83 procent) toch een beroep te hebben gedaan op één of meerdere zorgverleners.

Van de groep Nederlanders die in eerste instantie aangaf geen gebruik te hebben gemaakt van de zorg, ging onder andere 61 procent naar de tandarts, 32 procent naar de huisarts, 32 procent naar een apotheek en 13 procent naar een arts/specialist in het ziekenhuis. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis vermoedt dat bezoeken aan bepaalde zorgverleners, zoals de huisarts en de tandarts niet als zorggebruik worden gezien.

Lage inschatting
Een andere opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat de gemiddelde schatting van de eigen zorgkosten van Nederlanders veel lager uitkomt dan de werkelijke gemiddelde zorgkosten. Slechts 16 procent schat de eigen jaarlijkse kosten tussen de duizend euro en vijfduizend euro. Twee derde (67 procent) denkt dat hun jaarlijkse zorgkosten lager zijn dan duizend euro. Een klein deel van de Nederlanders (5 procent) denkt dat deze kosten hoger zijn dan vijfduizend, terwijl 12 procent van de Nederlanders geeft aan het niet te weten. In werkelijkheid zijn de jaarlijkse zorgkosten gemiddeld bijna 2300 euro per persoon. Opvallend is het verschil in gemiddelde zorgconsumptie tussen mannen en vrouwen van respectievelijk 2100 euro en 2500 euro.

Medicijnen
Uit het onderzoek blijkt verder dat 72 procent van de verzekerden aangeeft in de afgelopen twaalf maanden medicijnen op doktersadvies te hebben gebruikt. Het gaat hier significant vaker om de groep 55-plussers (86 procent). Bij verzekerden in de leeftijd van 18 tot en met 34 is dit percentage 59. Ook wat betreft medicijnen is het zorggebruik onder vrouwen hoger dan onder mannen (77 procent versus 67 procent). Verder geeft 8 procent van de Nederlanders aan de afgelopen twaalf maanden voor een nacht opgenomen te zijn in een ziekenhuis.

Bron: Skipr