Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het Zorgleefplan

op .

ActiZ, KNGF/NVFG, LOC en V&VN hebben een speciale ‘beweeg-bijlage’ ontwikkeld bij het model Zorgleefplan.

Samen hebben we de ambitie om zorgafhankelijke mensen te helpen actief in het leven te blijven staan. Deze beweeg-bijlage dient als inspiratiebron en praktisch hulpmiddel voor zorgverleners, managers en beleidsverantwoordelijken.

Integreer bewegen in het dagelijkse doen en laten
Cliënten worden vaak passiever dan nodig is, door hun conditie en omstandigheden. En dat is heel erg jammer. Want iedere beweging die mensen maken is vitaliteitswinst. Bewegen doet goed en voelt goed, en brengt mensen in contact. Het is een factor van belang in relatie tot participatie en zelfredzaamheid. Ook in zorgorganisaties hoort bewegen er dus bij en kan geïntegreerd worden in het dagelijkse doen en laten. Bij lichamelijke verzorging en huishoudelijke zaken en bij overige dagbesteding. Kortom: bewegingsgerichte zorg!

Lever maatwerk
Bewegingsgerichte zorg is wel maatwerk. Want in beweging komen of blijven is erg verbonden met de eigen drive van mensen, met de aard van het beestje, met voorkeuren en gewoonten, met de eigen leefstijl, en met iemands lichamelijke en mentale gesteldheid. Het draait dus om een passend beroep op bewegen en de juiste uitdaging om in bewegen komen. Daarvoor moeten we onze cliënten goed kennen, samenwerken met familie en vrienden van de cliënt, en inzicht hebben in mogelijkheden. Want die mogelijkheden willen wij voor cliënten heel graag vergroten, in plaats van hen dingen uit handen te nemen.

Downloaden en bestellen
Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan is gratis downloadbaar op de websites van de initiatiefnemers, en uiteraard ook op de site van het Zorg voor Beter Kennisplein VVT en www.zorgleefplanwijzer.nl 

Bron: ActiZ