‘Zorgmanager voelt zich overvraagd’

op .

Driekwart van het middenkader in de zorg (73 procent) voelt zich overbelast. De zorgmanagers vinden dat er te veel van hen wordt gevraagd zonder dat ze voldoende zijn toegerust.

Dit komt naar voren uit de wendbaarheidsmonitor van Yacht en FunktieMediair hebben uitgevoerd.
Blijkens het onderzoek lopen bovendien de verwachtingen van het topmanagement en het middenkader sterk uiteen. Het middenkader in de zorg geeft zelf aan meer aandacht te willen besteden aan externe zaken zoals netwerken, nieuwe ontwikkelingen bijhouden en het samenwerken met externe partijen. Het topmanagement legt juist de nadruk op interne zaken, zoals het borgen van kennis en het samenwerken met andere onderdelen binnen de organisatie.

Een opvallende uitkomst, vindt Rob Maréchal, commercieel directeur FunktieMediair . “De huidige ontwikkelingen in de zorg, die veelal in het kader staan van WMO,  vragen juist om een externe focus van het middenkader”, aldus Maréchal. “Daarnaast werkt men steeds meer met zelforganiserende teams die vooral sturen op afstand. Dit betekent voor het management dat er een grotere focus op coaching, persoonlijke ontwikkeling en het motiveren en inspireren van medewerkers wordt gevraagd.”

Snijden
Het onderzoek laat volgens Maréchal ook zien dat het middenkader zich onvoldoende toegerust voelt om het eigen werk naar behoren uit te voeren. Slechts de helft van het middenkader (54 procent) voelt zich voldoende geëquipeerd, terwijl de hoeveelheid taken groeit. “De zorg snijdt in haar managementlagen, daarmee nemen de eisen richting het middenkader toe”, constateert Maréchal. “In veel organisaties heeft een opschaling van het managementprofiel plaatsgevonden. Echter, als de tijd om te ontwikkelen ontbreekt en de juiste middelen niet aanwezig zijn wordt het voor de manager steeds lastiger.”

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de zorg qua resultaatgerichtheid uit de pas loopt met andere sectoren. Het belangrijkste aandachtspunt van zorgmanagers is medewerkers (35 procent), tegen 26 procent in andere sectoren. Bij het aandachtsgebied resultaatgericht ligt deze verhoudingen juist andersom: 31 procent van de zorgmanagers merkt dit aan als belangrijkste aandachtsgebeid tegen 42 procent in andere branches.

Onvoldoende anticiperen
Met de wendbaarheidsmonitor brengen Yacht en FunktieMediair elk kwartaal in beeld hoe het is gesteld met de wendbaarheid van organisaties in Nederland. Het afgelopen kwartaal is de algehele wendbaarheid van organisaties in Nederland stabiel gebleven, al is er wel zicht op verbeteringen. De zorgsector laat een iets minder positieve ontwikkeling zien, aldus de twee partijen. Hier is de wendbaarheid het afgelopen kwartaal licht afgenomen. Met name op het gebied van kennis blijft de zorg achter. Binnen de sector is vaak niet bekend welke maatregelen er nodig zijn om te anticiperen op de arbeidsmarkt, zo constateren Yacht en Funktiemediair.

Bron: Skipr