‘Zorggebruik het hoogst in perifere regio’s’

op .

Mensen die AWBZ-zorg gebruiken maken vier keer zoveel gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet.

Bovendien is het zorggebruik in Nederland met name in de perifere regio’s bovengemiddeld groot. Dat constateert het kenniscentrum van de zorgverzekeraars Vektis in een vergelijkend onderzoek naar zorggebruik in Nederland.
Vektis constateert dat het zorggebruik per regio sterk verschilt. Volgens Vektis kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat mensen in regio’s met relatief hoge kosten in de Zorgverzekeringswet ook hoge kosten in de AWBZ hebben. Vektis acht dit gegeven van groot belang met het oog op de komende decentralisatie van de AWBZ, waardoor veel zorgtaken bij de gemeenten terecht komen.  “Het zijn vaak dezelfde mensen met wie het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en straks ook de gemeenten te maken hebben”, aldus Vektis in de periodieke Zorgthermometer.

Kosten
In totaal maken in Nederland 825 duizend personen gebruik van enige vorm van AWBZ-zorg. Dit is circa 5 procent van de bevolking. In perifere regio’s kan dit percentage oplopen van 5,6 tot 6,4 procent. Gemiddeld bedragen de kosten voor de AWBZ 1200 euro per verzekerde, zo becijfert Vektis. In perifere gebieden loopt dit bedrag op tot ruim 1700 euro. Opvallend is wel dat de gemiddelde kosten per AWBZ-gebruiker niet dezelfde geografische grenzen volgen. Gemiddelde bedragen de kosten per AWBZ-gebruiker 24 duizend euro. De regio met de laagste kosten per AWBZ-gebruiker  is Utrecht West met 21.500 euro tegen bijna 30 duizend euro in de regio Noord Veluwe.

Zorgverzekeringswet
Van de AWBZ-gebruikers maakt bijna 95 procent ook gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet , niet zijnde huisartsenzorg. In totaal maakt 87 procent van de Nederlandse bevolking gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet.  Het gaat hierbij met name om geneesmiddelen (70 procent) en ziekenhuiszorg (58 procent).
Ziekenhuisbezoek
Gemiddeld bedragen de zorgkosten uit Zorgverzekeringswet per Nederlander 2070 euro. Deze gemiddelde kosten zijn het laagst in de regio’s in het midden van het land, dankzij een combinatie van een lage gemiddelde leeftijd en een relatief hoge sociaal economische status. In Drenthe, Zeeland, Limburg en delen van Brabant en Gelderland ligt dit gemiddelde tussen de 2130 euro en 2470 euro. Opvallend is daarbij het relatief hoge ziekenhuisbezoek. In Zuid Limburg is in 2011 bijvoorbeeld 62 procent van de bevolking naar het ziekenhuis geweest. 

Bron: Skipr