Vakbondsleden akkoord met cao Kinderopvang

op .

Het merendeel van de vakbondsleden heeft vóór het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Kinderopvang gestemd.


Het was al bekend dat ook de achterban van de Brancheorganisatie Kinderopvang vóór het akkoord heeft gestemd. Leden alle bonden waren positief. Dat betekent dat de cao Kinderopvang nu definitief is. De cao geldt voor een periode van twee jaar en loopt tot en met 31 december 2014. De sector zat al anderhalf jaar zonder cao, nadat twee eerdere principeakkoorden door de werkgevers zijn afgewezen.

Afspraken
De bonden hebben samen concrete afspraken gemaakt met de Brancheorganisatie Kinderopvang over drie structurele loonsverhogingen en twee eenmalige uitkeringen. Ook zijn er werkafspraken gemaakt over ethiek, een landelijk sociaal plan en naleving van de cao.
De volledige tekst van de nieuwe cao Kinderopvang wordt uitgewerkt.

Bron: Bonden