'Operatieve zorg in helft ziekenhuizen ondermaats'

op .

Operatieteams binnen ziekenhuizen moeten de operatieve richtlijnen beter naleven.

Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Onderzoek in 2012 laat zien dat slechts 4 van de 21 onderzochte ziekenhuizen volledig volgens het boekje werkten. De inspectie gaat strenger handhaven en eerder maatregelen opleggen wanneer de richtlijnen niet worden nageleefd.

De inspectie heeft onder meer anesthesiologen en anesthesiemedewerkers aangezegd de medicatieveiligheid tijdens operaties te verbeteren. Zo nodig ontbiedt de inspectie de raad van bestuur en kondigt de inspectie maatregelen aan, zoals het sluiting van de operatieafdeling, als niet krachtig en snel wordt verbeterd.

Tekortkomingen
De inspectie bezocht 21 ziekenhuizen, beoordeelde 210 dossiers op het volgen van de richtlijn en woonde ruim 100 operaties bij. Bij elf ziekenhuizen stelde de inspectie tekortkomingen vast die binnen twee maanden opgelost moesten worden. Bij de resterende zes ziekenhuizen stelde de inspectie meerdere tekortkomingen vast. Alle tekortkomingen zijn binnen de gestelde termijn verholpen. In vier ziekenhuizen was de inspectie direct tevreden over de operatieve zorg.

Volgens de IGZ voldoen nu alle 21 onderzochte ziekenhuizen aan de voorwaarden voor verantwoorde operatieve zorg. Dit blijkt uit het rapport "Operatief proces beter gestructureerd, scherpere handhaving op achterblijvende uitvoering blijft noodzakelijk" dat minister Schippers van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Strenger beleid
De inspectie handhaaft het niet naleven van de richtlijnen al scherper. Zo stelt de inspectie sinds 1 april direct zelf onderzoek in bij links- rechtsverwisselingen bij operaties, zonder eerst het onderzoek af te wachten dat ziekenhuizen of medische klinieken officieel zelf moeten uitvoeren. Als uit het inspectieonderzoek blijkt dat de verwisseling aan een individuele arts te verwijten is, dient de inspectie altijd een tuchtklacht in.

Veiligheid
De inspectie doet sinds 2006 onderzoek naar de veiligheid van het operatieve proces (TOP). Die veiligheid moest beter omdat meer dan de helft van de vermijdbare patiëntschade tijdens operaties plaatsvond. Het onderzoek in 2012 was het zesde onderzoek van de inspectie naar het operatief proces. De inspectie voert nu opnieuw onderzoek uit naar het operatief proces middels onaangekondigde inspecties in ziekenhuizen en het bijwonen van operaties.

Onderzoek een jaar geleden liet zien dat de richtlijn voor het preoperatief traject voorspoedig verliep, maar nog nergens volledig operationeel was. Met name de invoering van de zogeheten stopmomenten was nog niet in orde. Deze stopmomenten zijn ingebouwd om te controleren of de patiënt de benodigde stappen in het proces heeft doorlopen. In 2012 blijkt de uitvoering van veiligheidschecks zoals de time-out en sign-out scoorden onvoldoende tot matig is in de helft van de bezochte ziekenhuizen.

Bron: Skipr