Femke Halsema komt met gedragscode behoorlijk bestuur

op .

Er komt voor 1 oktober een gedragscode voor behoorlijk bestuur in de semipublieke sector. Een onafhankelijke commissie onder leiding van Femke Halsema gaat deze opstellen.

Daarbij adviseert de commissie het kabinet ook hoe ze een discussie kan starten over maatschappelijk verantwoord handelen in deze sector.

Gedragscode
De gedragscode richt zich met name op organisaties in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting. Naast Halsema zitten ook Doekle Terpstra, Maxim Februari en Marco van Kalleveen in de commissie. Halsema was als voorzitter van de onafhankelijke ‘Commissie Amarantis’ al eerder verantwoordelijk voor een rapport over behoorlijk bestuur in het onderwijs. Daarin kwam de noodzaak van een gedragscode al naar voren.

Gebrek aan vertrouwen
Henk Kamp noemt de kwaliteit van onderwijs, zorg en huisvesting in Nederland hoog. Toch kan de bijdrage van semipublieke organisaties aan onze welvaart volgens Kamp nog groter. “Een gebrek aan vertrouwen belemmert het functioneren van de semipublieke sector. Het is daarom goed dat er een gedragscode komt op basis waarvan men zelf gaat nadenken over het herstellen van vertrouwen.”
“Het kabinet acht het voor het vertrouwen van burgers in het functioneren van semipublieke sectoren noodzakelijk dat er aandacht komt voor het moreel kompas voor bestuurders en toezichthouders. Er moet een helder signaal worden afgegeven dat het gedrag en de maatschappelijke verantwoording van bestuurders en interne toezichthouders in de semipublieke sector beter kan en moet”, schrijft Kamp in de brief. Daarbij wijst hij erop dat zich de afgelopen jaren incidenten hebben voorgedaan die het vertrouwen van burgers in het functioneren van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren hebben geschaad. “Dit heeft ook het aanzien van de maatschappelijke dienstverlening in brede zin hebben aangetast. In een aantal gevallen lijkt het bestuurders en toezichthouders in kwestie te hebben ontbroken aan een moreel kompas”, aldus Kamp.

Semipublieke organisaties
Semipublieke organisaties operen op het snijvlak tussen overheid en het bedrijfsleven. Vaak functioneren deze organisaties als een bedrijf, maar worden ze (deels) gefinancierd met publieke middelen. “Het gedrag en de maatschappelijke verantwoording van bestuurders en toezichthouders behoeft permanente aandacht”, aldus Kamp. “Dat helpt het vertrouwen in de overheid en de semipublieke sector te vergroten.”

Leden commissie
Femke Halsema is programmamaker, publicist en voorzitter van onder andere Stichting Vluchteling. Doekle Terpstra was tot 2005 voorzitter van de vakbond CNV en tegenwoordig bestuursvoorzitter van Hogeschool InHolland. Maxim Februari is schrijver en filosoof. Hij publiceerde in 2000 een proefschrift over de verhouding tussen economie en ethiek. Marco van Kalleveen is econoom en werkt bij consultancybureau Bain & Company.

Bron: Skipr