FBZ: nieuwe pensioenregeling PFZW reëel contract

op .

Het bestuur van het pensioenfonds PFZW heeft, mede op basis van een internetenquête onder aangesloten werknemers, zijn voorkeur bekend gemaakt voor een nieuwe pensioenregeling op basis van een reëel contract.

Het bestuur van het pensioenfonds PFZW heeft, mede op basis van een internetenquête onder aangesloten werknemers, zijn voorkeur bekend gemaakt voor een nieuwe pensioenregeling op basis van een reëel contract. De voormalig directeur van de LAD, Alex van Bolderen, is namens FBZ (en daarmee voor VHP Zorg) lid van het bestuur van het PFZW.

Op 20 december brengt de Pensioenraad van PFZW advies over het voorstel uit aan het PFZW-bestuur.

Als het voorstel van het PFZW-bestuur wordt gevolgd zal de nieuwe pensioenregeling in 2014 of 2015 in werking treden. De exacte datum is afhankelijk van politieke besluitvorming en nieuwe wetgeving.Voor het reële contract is gekozen om 3 redenen:

•    streven naar indexering;

•    optimale stabiliteit;

•    gelijkheid tussen generaties.Om de pensioenen toekomstbestendig te houden moest er een nieuwe pensioenregeling komen. In de gekozen variant blijft het streven om de pensioenen te indexeren, maar zal duidelijker worden aangegeven dat het van te voren niet helemaal zeker is wat het pensioenbedrag precies zal zijn. Er wordt optimale solidariteit bereikt door sneller op ontwikkelingen in te spelen. Daardoor zullen ingrepen als verlaging in de pensioenen misschien vaker voorkomen, maar gespreid over een langere periode en daardoor met minder grote gevolgen. De solidariteit wordt evenwichtiger over generaties verdeeld, waardoor geen pech- en geluksgeneraties meer zullen bestaan.
De nieuwe regeling gaat gelden voor het nog op te bouwen pensioen en voor het al opgebouwde pensioen.

Bron: FBZ