PFZW maakt voorkeur nieuwe pensioenregeling bekend

op .

Het pensioenfondsbestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt als eerste van alle pensioenfondsen de voorkeur bekend met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling.

Het pensioenfondsbestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt als eerste van alle pensioenfondsen de voorkeur bekend met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling. De keuze is gebaseerd op de wens voor het behoud van koopkracht, schokbestendigheid tijdens financieel onrustige tijden en een eerlijker verdeling van risico’s over alle generaties.




Deze elementen vormen volgens het pensioenfondsbestuur de basis voor een pensioenregeling die aansluit bij de wensen en behoeften van de deelnemers. Deze wensen kwamen eerder dit jaar naar voren in de campagne ‘Dit vind ik’ waar ruim 125.000 deelnemers hun mening kenbaar maakten over de keuzes die voorlagen voor een nieuwe pensioenregeling.

Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn: “Dat er een nieuwe pensioenregeling moet komen is duidelijk. We hebben een goed pensioenstelsel, maar we moeten ervoor zorgen dat ons stelsel ook in de toekomst houdbaar is. We hebben geluisterd naar de wensen en behoeften van onze deelnemers en goed nagedacht hoe we daar het beste aan zouden kunnen voldoen. Daarom kiezen wij voor een regeling waarin de risico’s duidelijk zijn en goed uitgelegd worden aan de deelnemers. Daarnaast kiezen wij bewust voor een regeling met als streven de koopkracht te behouden zodat hun pensioen ook later nog waarde heeft. En het moet houdbaar zijn, ook in de toekomst. De risico’s worden eerlijker verdeeld tussen generaties, zodat er geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. Duidelijk, doelgericht en duurzaam. Een pensioen dus met evenveel dimensies als het leven zelf.“




De voorkeur van het pensioenfondsbestuur wordt op dit moment voorgelegd aan de achterban. Op 20 december wordt het besluit op hoofdlijnen genomen onder voorbehoud van de uitvoerbaarheid van de pensioenregeling die in de periode daarna zal worden uitgewerkt. De nieuwe regeling gaat in per 2014 of 2015.

 


Over Pensioenfonds Zorg en Welzijn

PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van circa 2,5 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds heeft een belegd vermogen, dat ultimo oktober 2012 circa € 125 miljard bedraagt. Het fonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van medezeggenschap en adviseert over voorgenomen besluiten. PFZW heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM.

 


Bron: PFZW