Onderhandelaarsakkoord CAO W&MD

op .

De vakbonden en werkgeversorganisatie MOgroep hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De vakbonden en werkgeversorganisatie MOgroep hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

 

De vorige CAO was per 1 januari 2011 verlopen en twee keer ongewijzigd verlengd. In de nieuwe CAO zijn afspraken gemaakt over loonsverhoging, werk-naar-werktrajecten en aanpassingen in de overgangsregeling voor wachtgeld.Tijdens de looptijd van de CAO is er driemaal een loonsverhoging: een salarisstijging van 1 procent per 1 december 2012, van 1,5 procent per 1 februari 2013 en een eenmalige uitkering van 300 euro bruto in juli 2013 naar rato van het dienstverband.Het was niet mogelijk om tot een akkoord te komen zonder een forse ingreep in de wachtgeldregeling, met name in de overgangsregeling."We hebben de CAO al twee jaar verlengd, dus er is al vanaf 1 januari 2011 geen loonontwikkeling geweest. De bonden vonden dat er nu toch echt een nieuwe CAO moest komen. Je kunt niet voor het derde achtereenvolgende jaar de CAO W&MD verlengen. Het werd tijd voor een loonstijging. De leden zullen zich uit moeten spreken of de versobering van de wachtgeldregeling voor hun acceptabel is ten opzichte van de loonontwikkeling" aldus de bonden.Bron: Vakbonden