Steeds meer gemeenten bezuinigen over rug van de huishoudelijke medewerkers

op .

Met verbazing nemen we kennis van de ontwikkelingen die plaatsvinden bij de verschillende aanbestedingsprocedures voor huishoudelijke hulp.

Met verbazing nemen we kennis van de ontwikkelingen die plaatsvinden bij de verschillende aanbestedingsprocedures voor huishoudelijke hulp. Gebleken is dat gemeenten consequent een tarief beschikbaar stellen onder het kostprijstarief van de huidige CAO VVT en dat gemeenten steeds nadrukkelijker teruggaan naar de alphahulpconstructie.

Een aantal jaren terug is er voor gekozen om alphahulpen de mogelijkheid te bieden om in dienst te treden bij zorginstellingen. Vele duizenden medewerkers hebben hiervan gebruik gemaakt. De huidige koers van gemeenten maakt dat cliënten hun vaste zorgverlener kwijt kunnen raken en dat de huidige zorgverleners hun baan verliezen of via een alphaconstructie moeten gaan werken. Daarnaast is het onbegrijpelijk dat de alphaconstructie op grote schaal geherintroduceerd wordt, daar de cliënt dan ook werkgever wordt met alle juridische gevolgen van dien. Gemeenten worden opgeroepen om structureel beleid te maken waarbij goede zorg en een eerlijk tarief uitgangspunten zijn. Uitgangspunten die het mogelijk maken om een langdurige relatie tussen cliënt en medewerker te organiseren.

 


Bron: BTN