VGZ komt met checklist zeggenschap cliënt

op .

De mate van inspraak en invloed die de klant heeft, is van grote invloed op hoe de klant de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven ervaart. Zorgkantoren van Coöperatie VGZ gaan daarom een checklist inzetten, waarmee ze kunnen toetsen in hoeverre zorginstellingen hun cliënten zeggenschap bieden. .

De mate van inspraak en invloed die de klant heeft, is van grote invloed op hoe de klant de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven ervaart. Zorgkantoren van Coöperatie VGZ gaan daarom een checklist inzetten, waarmee ze kunnen toetsen in hoeverre zorginstellingen hun cliënten zeggenschap bieden. Dat meldt VGZ dinsdag.

 


Invulling zorg

Cliënten in de langdurige zorg (AWBZ) willen meer zeggenschap over de invulling van de zorg. Ze vinden het ‘belangrijk tot zeer belangrijk’ om te kunnen kiezen hoe, waar, wanneer en van wie ze hun zorg krijgen. In de praktijk heeft echter maar de helft de keus van wie hij zorg krijgt. Gaat het om hoe, waar en wanneer, dan heeft zo’n tweederde van de cliënten een keuze. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Zeggenschap in Zorg’, dat de Hogeschool Windesheim Flevoland in opdracht van de Zorgkantoren van Coöperatie VGZ heeft uitgevoerd.

 


Afspraken met zorgaanbieders

De onderzoekers van het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland hebben een checklist ontwikkeld die duidelijk differentieert tussen de verschillende zorgaanbieders ten aanzien van zeggenschap. “We gaan deze checklist gebruiken bij het maken van afspraken met zorgaanbieders en klantenorganisaties”, aldus Hans van Noorden, directeur van de Zorgkantoren van Coöperatie VGZ. “Zo kunnen we de inspraak en invloed van onze klanten nog verder verbeteren”. Ook andere Zorgkantoren en gemeenten kunnen de checklist gebruiken bij hun contractering van zorgaanbieders.

 


Klantenorganisaties

De klantenorganisaties Zorgbelang, LOC en Huis voor de Zorg zijn betrokken bij het onderzoek. “Juist als je zorg nodig hebt, is het uiterst belangrijk dat je zeggenschap houdt over je leven”, aldus Marthijn Laterveer, plaatsvervangend directeur van LOC Zeggenschap in Zorg. “Zorg moet niet het leven van mensen overnemen, maar zorgen dat zij kunnen doen wat voor hen belangrijk is.”

 


Onvoldoende

Andere opmerkelijke resultaten uit het onderzoek: een op de drie ondervraagden vindt dat er niet altijd voldoende personeel aanwezig is, en volgens een kwart van de ondervraagden is de zorgorganisatie niet voldoende voorbereid op calamiteiten.
Bijna 300 klanten van de zorgkantoren en de leden van 15 cliëntenraden hebben hun mening gegeven over de mate waarin zij zelf kunnen meepraten en meedenken over de zorg die ze geboden krijgen. Daarnaast is aan medewerkers van tien zorgaanbieders  gevraagd naar de meest eenvoudige en snelle wijze om met behulp van een checklist vast te stellen hoeveel inspraak en invloed klanten hebben.

 


Bron: Skipr