SER: bij langdurige zorg meer zelf betalen

op .

Ouderen en anderen die langdurige zorg nodig hebben, zouden de kosten voor huisvesting, welzijn en voedsel zelf moeten betalen, ook als ze in een instelling wonen.

Ouderen en anderen die langdurige zorg nodig hebben, zouden de kosten voor huisvesting, welzijn en voedsel zelf moeten betalen, ook als ze in een instelling wonen. Dat staat in een voorlopig advies van een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER).

 


Versneld

Het ontwerpadvies, dat zondag is gepubliceerd, wordt versneld uitgebracht in verband met de kabinetsformatie. De commissie doet daarin ook andere voorstellen om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te kunnen houden. Komend voorjaar brengt de SER een uitgebreider vervolgadvies uit.

 


Zelf dragen

De AWBZ  moet zich volgens het SER-advies beperken tot de kosten van de zorg zelf. Als mensen zelf de overige kosten moeten betalen, kunnen ze kiezen voor voorzieningen die het beste bij de eigen voorkeuren passen. Ook bevordert dit innovaties op het raakvlak van wonen, zorg, welzijn en participatie.

 


Grens

Zo moet er in de ouderenzorg een onderscheid komen tussen lichte en zware zorg. Mensen zouden lichte vormen van persoonlijke verzorging en begeleiding zelf moeten betalen. Zwaardere vormen blijven collectief gefinancierd. De overheid moet de grens tussen lichte en zware zorg bepalen, aldus de SER-commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid). Het is nodig de zwaardere vormen van begeleiding nauwer af te stemmen op de sociale omgeving van mensen. Uitvoering op lokaal niveau ligt voor de hand, maar de Wmo in huidige vorm is hiervoor niet geschikt, zolang de verschillen tussen gemeenten groot zijn, aldus de SER.

Bron: ANP/Skipr