Aantal kinderen op kinderopvang neemt af

op .

Het aantal kinderen waarvoor ouders kinderopvangtoeslag aanvragen, is in de eerste helft van 2012 gedaald met drie procent ten opzichte van 2011.

Het aantal kinderen waarvoor ouders kinderopvangtoeslag aanvragen, is in de eerste helft van 2012 gedaald met drie procent ten opzichte van 2011. De grootste daling van het aantal aanvragen zit bij de hogere inkomenscategorieën. Ouders vragen bovendien voor vijf procent minder uur kinderopvangtoeslag aan in de eerste helft van 2012. De grootste daling hiervan zit bij de lagere inkomens.
In totaal daalt het gebruik van formele kinderopvang, waarvoor ouders kinderopvangtoeslag aanvragen met acht procent ten opzichte van 2011. De arbeidsparticipatie van ouders daalt niet of nauwelijks. De arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders is wel licht gedaald.
De daling van het aantal uren dat ouders kinderopvang gebruiken, kan komen doordat ouders kritischer zijn geworden op het aantal uren kinderopvang dat zij nodig hebben. In 2012 is naast een bezuiniging op de kinderopvangtoeslag ook de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren ingevoerd.


Bron: min. SZW