Bestuurlijk akkoord herkenbaar in Rijksbegroting 2013. Stapeling eigen betalingen voor ggz-patiënten zorgwekkend

op .

De Miljoenennota die gisteren is gepresenteerd bevat voor de ggz weinig verrassingen.

De Miljoenennota die gisteren is gepresenteerd bevat voor de ggz weinig verrassingen.

Belangrijke punten uit het bestuurlijk akkoord dat de sector eerder dit jaar met de minister van VWS sloot, zijn direct terug te vinden in de Rijksbegroting 2013. De sector kan doorgaan met het vormgeven van nieuwe ontwikkelingen, zoals een centrale rol voor de huisarts, organisatie van de zorg rondom de patiënt, ambulantisering en e-health.

GGZ Nederland is bezorgd over de stapeling van eigen betalingen voor lage inkomensgroepen, waartoe chronische ggz-patiënten vaak behoren. Zo wordt de verzachting van de eigen bijdrage voor tweedelijns-ggz teniet gedaan door de verhoging van het eigen risico. Bovendien blijft de ongelijke behandeling van ggz-patiënten ten opzichte van andere gebruikers van zorg bestaan.

Bron: GGZ