'Mening kabinet CAO VVT 'niet relevant'

op .

CNV Publieke Zaak is blij dat staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten vindt dat zij geen partij is aan de CAO tafel en dat haar mening over de Cao VVT daarom ook niet relevant is.

CNV Publieke Zaak is blij dat staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten vindt dat zij geen partij is aan de CAO tafel en dat haar mening over de CAO VVT daarom ook niet relevant is.De staatssecretaris schrijft dit in antwoord op Kamervragen van de SP en Groenlinks 'want ik zit noch aan de CAO-tafel, noch maak ik deel uit van de achterban van een der CAO-partijen.' De Kamervragen gingen over het referendum over de CAO VVT.Niet politiek

"Wij zijn het zeer met de staatssecretaris eens dat zij geen partij is aan de CAO-tafel", aldus de vakbonden. 'De sociale partners (werkgevers en werknemers) gaan inhoudelijk over de CAO en zo moet het ook blijven. Dit is ook in het belang van de medewerkers in de zorg, een CAO is niet politiek."Afgelopen juli hebben de CAO-partijen een nieuwe CAO VVT afgesloten. De leden hebben er mee ingestemd en de CAO is met terugwerkende kracht per 1 maart 2012 ingegaan.

Bron: Vakbonden