Casemanager dementie bespaart miljoenen

op .

De inzet van trajectbegeleiders of casemanagers in de ketenzorg voor mensen met dementie levert enorme kwaliteitswinst en besparingen op. Dit blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ.

De inzet van trajectbegeleiders of casemanagers in de ketenzorg voor mensen met dementie levert enorme kwaliteitswinst en besparingen op. Dit blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. Goede ketenzorg onder leiding van een casemanager kan in de AWBZ de kosten voor dementiezorg halveren.
In zorgkantoorregio Noord-Holland Noord zet zorgaanbieder Geriant sinds 2000 trajectbegeleiders in. Zij zorgen ervoor dat dementiecliënten en hun mantelzorgers snel de juiste hulp krijgen, dat er minder ziekenhuisopnames nodig zijn en dat patiënten langer thuis kunnen blijven wonen. Uit een vandaag verschenen vergelijking tussen de regio Noord-Holland Noord en andere zorgkantoorregio’s van Coöperatie VGZ, blijkt dat in Noord-Holland Noord door de aanpak enorme besparingen worden geboekt. Een voorbeeld zijn de ggz-kosten van dementie die op jaarbasis landelijk gemiddeld 41.000 euro per persoon kosten. Dankzij de aanpak in Noord-Holland Noord komen deze kosten daar uit op 29.000 euro per persoon. Bij landelijke uitrol zou casemanagement volgens de berekeningen van Coöperatie VGZ kunnen leiden tot besparingen van 200 miljoen euro op dementiezorg.


Overhevelen

In 2000 heeft Geriant met innovatiegelden van VWS in de regio Noord-Holland Noord zo’n vijftig casemanagers aangesteld die momenteel 3500 cliënten en mantelzorgers begeleiden’, zegt Jelle Vrijsen. Vrijsen heeft samen met hoofdonderzoeker Hazel Hull het rapport geschreven. ‘Het blijkt dat door de inzet van deze casemanagers en goede samenwerking tussen partijen in de keten dementiecliënten in Noord-Holland Noord veel langer thuis kunnen blijven wonen. Dit is niet alleen prettig voor de cliënten maar ook voor het AWBZ-budget.’


DBC

Coöperatie VGZ pleit bij het ministerie van VWS voor een systeem waarbij de potentiële besparingen in de AWBZ aangewend worden om in alle regio’s casemanagers aan te stellen. ‘We stellen voor om het geld dat op deze manier bespaard wordt over te hevelen uit de AWBZ naar de Zvw, zodat zorgverzekeraars vrij eenvoudig, in de DBC Dementie, casemanagers kunnen aanstellen’, zegt Vrijsen. 'Zo houden verzekeraars beter grip op ketenzorg dementie.'Bron: Zorgvisie