Taskforce: 'Schrap de huishoudelijke zorg'

op .

Hogere eigen bijdragen voor alle zorg, schrappen van huishoudelijke verzorging uit de Wmo en overheveling van de functie verpleging naar de ziektekostenverzekering. Een ambtelijke “Taskforce” heeft zich gebogen over de beheersing van de zorguitgaven: Groei van de zorgkosten is nodig vanwege de vergrijzing, maar wel met anderhalf procentpunt minder groei naar 2,5 procent in plaats van de huidige groei van 4,25 procent.

Hogere eigen bijdragen voor alle zorg, schrappen van huishoudelijke verzorging uit de Wmo en overheveling van de functie verpleging naar de ziektekostenverzekering. Een ambtelijke “Taskforce” heeft zich gebogen over de beheersing van de zorguitgaven: Groei van de zorgkosten is nodig vanwege de vergrijzing, maar wel met anderhalf procentpunt minder groei naar 2,5 procent in plaats van de huidige groei van 4,25 procent.
“Zorg terug naar de kern” is het motto van het Taskforce-rapport. De overheid moet de huishoudelijke verzorging uit de Wmo schrappen en aansturen op verdere extramuralisering. De zorgvormen in de AWBZ moeten worden beperkt tot de “Zware intramurale zorg in de verpleging en de gehandicaptenzorg.” Verder moeten de eigen betalingen door patiënten worden verhoogd, waarbij de eigen bijdrage voor langdurige zorg vermogensafhankelijk wordt.


Houdbaar

'
Concrete voorstellen om de collectieve zorguitgaven op de middellange termijn beter te beheersen en op een houdbaar groeipad te krijgen.' Dat was de opdracht van de “Taskforce Beheersing Zorguitgaven”, ingesteld door de ministeries van VWS en Financiën. Het huidige demissionaire kabinet doet niets meer met de uitkomsten, maar met de verkiezingen in september in aantocht, kunnen politieke partijen uit de voorstellen “inspiratie” halen.


Eigen bijdrage

De overheid moet volgens de taskforce de accijnzen verhogen om gezond gedrag te stimuleren. De taskforce wil dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid nemen om gezond te blijven. Ook de huisarts zou onder het eigen risico moeten vallen. Mensen zouden dan beter nadenken over een huisartsenbezoek. Verder moeten eigen bijdragen voor de spoedeisende hulp en de huisartsenpost mensen stimuleren om overdag naar de huisarts te gaan.


Langdurige zorg

De taskforce vindt ook dat mensen hun langdurige zorg meer zelf moeten regelen binnen hun eigen omgeving en netwerk. Vergoeding voor huishoudelijke zorg en Wmo- hulpmiddelen moeten worden beperkt tot de laagste inkomens. Wie meer vermogen heeft, moet meer zelf bijdragen aan de langdurige zorg.


 


Klik hier voor het rapport.


Bron: Zorgvisie