Patiënt heeft weinig vertrouwen in afhandeling klacht

op .

Patiënten en consumenten hebben geen hoge pet op van de afhandeling van klachten over de zorg. Ze twijfelen eraan of hun klachten wel serieus worden genomen en onpartijdig worden behandeld. Ook weet slechts 40 procent waar ze met een klacht terecht kunnen. Artsen daarentegen zien dit minder somber in.

Patiënten en consumenten hebben geen hoge pet op van de afhandeling van klachten over de zorg. Ze twijfelen eraan of hun klachten wel serieus worden genomen en onpartijdig worden behandeld. Ook weet slechts 40 procent waar ze met een klacht terecht kunnen. Artsen daarentegen zien dit minder somber in.
Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en de landelijke artsenfederatie KNMG. De onderzoekers vroegen 1.000 consumenten en 2.000 artsen naar hun mening over de afhandeling van klachten.

 


Onpartijdigheid

Nog geen derde van de zorggebruikers heeft vertrouwen in een correcte afhandeling van klachten, terwijl ruim 85 procent van de artsen hier wel in gelooft. Artsen vinden de klachtenprocedures eerlijk (85%) en hebben vertrouwen in een onpartijdige behandeling (71%). Slechts een vijfde van de consumenten (19%) denkt dat klachten onpartijdig worden behandeld. Bovendien denkt ruim de helft (55%) van de zorggebruikers dat artsen en ziekenhuizen elkaar de hand boven het hoofd houden tegenover 12% van de artsen, zo blijkt uit het onderzoek.

 


Procedure

Van de zorggebruikers heeft 16 procent wel eens een klacht ingediend. Zo’n 71 procent van de artsen heeft weleens een klacht gekregen over de zorgverlening. Het gaat hierbij om zowel formele als informele klachten. Vier van de tien (38%) zorggebruikers zeggen te weten waar ze met een klacht terechtkunnen, terwijl zeven van de tien artsen denken dat dit duidelijk is.

 


Bron: Skipr