Nieuw keurmerk voor zzp'ers in thuiszorg

op .

Het nieuwe Kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de thuiszorg is uitgereikt aan de eerste drie zelfstandige zorgprofessionals in de thuiszorg. Kiwa Prismant heeft het keurmerk in opdracht van het Ministerie van VWS ontwikkeld.

 

Het nieuwe Kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de thuiszorg is uitgereikt aan de eerste drie zelfstandige zorgprofessionals in de thuiszorg. Kiwa Prismant heeft het keurmerk in opdracht van het Ministerie van VWS ontwikkeld.


Het keurmerk zzp’ers biedt praktische handvatten voor verbetering van kwaliteit van zorgverlening. De verwachting is dat zorgkantoren er gebruik van gaan maken bij de contractering van zorg. Voor zorgklanten is het nieuwe keurmerk vooral een hulpmiddel om te kunnen kiezen. In de pilot met VGZ-zorgkantoren heeft Kiwa Prismant het keurmerk getest.

 


Doorontwikkeling keurmerken

Het nieuwe keurmerk is een doorontwikkeling van het reeds bestaande ZOZ-keurmerk en Keurmerk in Zorg. Beide keurmerken voor zzp’ers zullen per 1 januari 2013 in het nieuwe keurmerk opgaan. Het nieuwe keurmerk bestaat uit een verificatie van beroeps- en ondernemingseisen en meet met behulp van de verkorte CQ-vragenlijst Zorg Thuis de door cliënten ervaren zorgkwaliteit. Binnen afzienbare tijd zullen ook de zorginhoudelijke indicatoren aan het keurmerk worden toegevoegd.
Pilot extramurale AWBZ-zorg

Het pilotproject met VGZ-zorgkantoren is bedoeld om ervaring op te doen met het leveren van extramurale AWBZ-zorg door gecontracteerde zelfstandige zorgprofessionals. De pilot is een voorbereiding om voor 2013 zzp’ers hiervoor landelijk te kunnen contracteren. De pilot vindt plaats in de regio’s Tilburg en Land van Cuijck.

 


Bron: Skipr