Meer klanten helpen door wijkverpleegkundige aanpak

op .

De door een wijkverpleegkundige van Sensire bedachte nieuwe aanpak van de thuiszorg is zeer efficiënt.

De door een wijkverpleegkundige van Sensire bedachte nieuwe aanpak van de thuiszorg is zeer efficiënt. De zorg die door de wijkverpleegkundige zelf ingericht is blijkt nu bedrijfsbreed wekelijks een uur per klant te schelen.Wijkverpleegkundige Claudia Jansen kreeg in het kader van het programma ‘Versterken van verpleging thuis’ van patiëntenvereniging NPCF en beroepsorganisatie V&VN carte blanche om de wijkzorg in haar wijk in te richten. ‘We deden hier samen met tien andere thuiszorginstellingen het afgelopen jaar aan mee’, legt Claudia Jansen uit. ‘In dit project had je uren voor advies, instructie, voorlichting (AIV) ter beschikking die vrij ingevuld mochten worden. Ik heb er in mijn wijk voor gekozen om die uren te gebruiken om onder andere uitgebreidere intake gesprekken te voeren. Dit om de zorgbehoefte, de zorgvraag, de zorgrisico’s en het netwerk rondom de klant duidelijk te krijgen. Aan het einde van het project bleek dat het aantal uren geleverde zorg hierdoor niet is gestegen maar juist is gedaald.’Klanttevredenheid

Vanaf mei werkt Sensire nu bedrijfsbreed met deze methode. De aanpak van Jansen is opmerkelijk omdat niet alleen blijkt dat door in het begin meer aandacht te geven aan de klant er later in het zorgtraject minder uren nodig zijn. Een andere uitkomst is dat ook de klanttevredenheid erdoor stijgt. Jansen: ‘Mensen vinden het fijn dat er in het begin van het traject, als men net uit het ziekenhuis komt, veel aandacht is en de zorg goed wordt afgestemd en gecoördineerd. In mijn systeem zorg ik er ook voor dat met regelmatig wordt geinventariseerd of alles goed gaat op een aantal specifieke terreinen als voeding en decubitus. De 55 cliënten in mijn wijk ervaren dat als heel prettig.’Einde experiment

Het was volgens Jansen bij aanvang niet haar bedoeling om het aantal zorguren te verlagen. ‘Onze controller veraste me aan het einde van de proeftuin met het feit dat we gemiddeld per week een uur minder zorg nodig hebben per klant. Dat is fantastisch en daarom werken we nu in iedere wijk op deze manier. Ook nu het experiment is afgelopen en we niet meer in een regelvrije zone zitten, kunnen we dit blijven doen zonder dat het zorgkantoor of VWS aan de bel zal trekken.’


Bron: Zorgvisie