VVT-medewerkers zien online leren helemaal zitten

op .

Ruim negen van de tien medewerkers in verpleging-, verzorging- en thuiszorginstellingen (VVT) staan uiterst positief tegenover opleiden via internet. Dat blijkt uit het sectorbrede onderzoek 'E-learning in de VVT', uitgevoerd door zeven VVT-instellingen verenigd in het e-learning netwerk Zorg Leren VVT.

Ruim negen van de tien medewerkers in verpleging-, verzorging- en thuiszorginstellingen (VVT) staan uiterst positief tegenover opleiden via internet. Dat blijkt uit het sectorbrede onderzoek 'E-learning in de VVT', uitgevoerd door zeven VVT-instellingen verenigd in het e-learning netwerk Zorg Leren VVT.In het kader van het onderzoek werden verschillende e-learning modules door zowel praktijkopleiders als medewerkers beoordeeld op bruikbaarheid, toepasbaarheid en effectiviteit voor de sector als geheel. Van de medewerkers gaf 92 procent aan zeer te spreken te zijn over e-learning.Bijeenkomst

De bredere uitkomsten van het onderzoek worden op 14 juni tijdens de landelijke presentatie aan de sector voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht bestaan aan vragen over het implementeren van e-learning, het motiveren van medewerkers voor e-learning en welke extra e-learning modules gezamenlijk voor de VVT-sector ontwikkeld worden.Medewerking

Het onderzoek werd uitgevoerd met medewerking van Amaris Zorggroep, Beweging 3.0, Stichting Elisabeth Breda, De Friese Wouden, Palet, Opella, SVRZ, Zorggarant en Zorggroep Meander. De resultaten zijn bedoeld voor hoofden HRM, P&O, Opleiding en Ontwikkeling werkzaam in VVT-instellingen en de gehandicaptenzorg.Bron: Skipr