Nieuwe beroepscompetentieprofielen in de VVT officieel vastgesteld

op .

Met trots presenteren sociale partners in de branche Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) de nieuwe beroepscompetentieprofielen van de Mbo-verpleegkundige en Verzorgende-IG.

De beroepscompetentieprofielen van de Mbo-verpleegkundigen en Verzorgenden, die stammen uit 2007, zijn in opdracht van Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)  door MOVISIE geactualiseerd.


Nieuwe beroepscompetentieprofielen in de VVT officieel vastgesteld


Met trots presenteren sociale partners in de branche Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) de nieuwe beroepscompetentieprofielen van de Mbo-verpleegkundige en Verzorgende-IG.

De beroepscompetentieprofielen van de Mbo-verpleegkundigen en Verzorgenden, die stammen uit 2007, zijn in opdracht van Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)  door MOVISIE geactualiseerd.


De beroepscompetentieprofielen (bcp’s) beschrijven de specifieke rol van de mbo-verpleegkundige en verzorgende-IG in de VVT branche. Door in te zoomen op de specifieke context en huidige beroepspraktijk, is het mogelijk de beroepsuitoefening concreet te beschrijven en in te vullen. Alle huidige ontwikkelingen in de VVT-branche, zoals de nadruk op de kwaliteit van leven en de eigen regie van de cliënt, het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid en het verbindend werken met mantelzorgers en vrijwilligers, zijn verwerkt in de nieuwe bcp’s. Daardoor hebben de bcp’s een brede reikwijdte: zowel verplegende en verzorgende elementen, als begeleidende en welzijnsaspecten nemen een ruime plek in. Bovendien zijn de vakkennis en -vaardigheden die voor een kwalitatief goede beroepsuitoefening vereist zijn, integraal opgenomen in de bcp’s.


Input voor opleidingen

De beroepscompetenties dienen als input om de (mbo) beroepsopleiding up to date te houden en aan te laten sluiten bij wat de praktijk vraagt. Dat is belangrijk om toekomstige professionals via een beroepsopleiding goed voor te bereiden op de functies die ze gaan vervullen in VVT-organisaties. Maar ook voor de huidige Mbo-verpleegkundigen en verzorgenden-IG is het goed om een gedragen beroepscompetentieprofiel te hebben. Door zo’n profiel zijn de verwachtingen over het werk van de beroepsgroep bij alle betrokkenen helder en kunnen ze met plezier en gedrevenheid hun werk doen.

De beroepscompetentie profielen worden aangeboden aan Calibris om de te verwerken in de kwalificatiedossiers. Sinds 2010 is er in de generieke, werkveldoverstijgende kwalificatiedossiers van mbo-verpleegkundige en verzorgende-IG keuzeruimte aangebracht voor branchespecifieke verdiepingen, waarop leerlingen zich in het laatste deel van hun opleiding kunnen toeleggen. Deze nieuwe bcp’s zijn bedoeld ter invulling van de verdieping in het werkveld van de VVT (met name de ouderenzorg en thuiszorg).


Relatie met beroepsprofielen

Onlangs heeft de beroepsorganisatie V&VN de beroepsprofielen voor verpleegkundigen en zorgkundigen gepresenteerd. De V&VN positioneert het profiel voor verpleegkundige van de toekomst – vanaf het jaar 2020 - op hbo-niveau. In het ‘beroepenhuis’ van de V&VN is geen plaats meer ingeruimd voor de mbo-verpleegkundige, noch voor de verzorgende-IG. In plaats daarvan stelt de V&VN voor ‘zorgkundige’ en ‘verzorgende’ voor. Zowel de gezamenlijke vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU’91 als de brancheorganisaties in de zorg staan kritisch tegenover dit beroepenhuis van de V&VN, omdat de downgrading van de mbo-verpleegkundige en verzorgende-IG voor grote problemen kan zorgen op de arbeidsmarkt. Sociale partners in de VVT tonen met de nieuwe beroepscompetentieprofielen aan dat er een reële arbeidsmarktbehoefte is aan zowel mbo-opgeleide verpleegkundigen als verzorgenden-IG die zich tijdens hun brede opleiding tevens hebben bekwaamd in de zorgverlening en begeleiding van cliënten in de ouderenzorg en thuiszorg.


Bron: A+O VVT