NATIONALE DIABETESDAG

op .

Waar gaan we heen?

Hoe ziet Nederland er in 2025 uit? Hoe hebben we de maatschappij

ingericht en hoe leven we samen? Hoe gaan de Nederlanders met diabetes

om met hun aandoening?

NATIONALE DIABETESDAGWaar gaan we heen?

Hoe ziet Nederland er in 2025 uit? Hoe hebben we de maatschappij

ingericht en hoe leven we samen? Hoe gaan de Nederlanders met diabetes

om met hun aandoening? Is er effectief ingespeeld op de voorspelde

explosieve toename van de zorgbehoefte? Is een Zorgstandaard inmiddels

een archetype en ketenzorg een achterhaald begrip? Neemt ons Bruto

Nationaal Gewicht nog steeds toe of hebben we een kentering

gerealiseerd?Het zijn de openingszinnen van Diagnose Diabetes 2025. Prangende

vragen. In het boek gaan we op zoek naar de antwoorden die een blik

geven op de toekomst van de gezondheidszorg, in het bijzonder

diabeteszorg en -preventie. Een toekomst die niet vaststaat, maar zeker

ingrijpend anders zal zijn dan nu  - mede bepaald door de keuzes die wij

vandaag maken.

  

Een unieke aanpak

Diagnose Diabetes 2025 is het voorlopige resultaat van een uniek

proces. Voor de totstandkoming van het boek bracht de NDF zo'n 100

relevante stakeholders bijeen in drie intensieve workshops. Zowel de

leden van de NDF als personen en partijen uit de zorgsector, (lokale)

overheid, wetenschap en sociale partners - werkgevers en werknemers,

hebben actief meegedacht en bijgedragen. En daarbij hebben ze, zich

oriënterend op de toekomst, niet zozeer naar 'Den Haag' gekeken, als

wel naar zichzelf en elkaar.

Zeventien toekomstbepalende trends worden in het boek geïdentificeerd

en onderzocht, drie toekomst-scenario's uitgedacht en robuuste

beleidsopties geformuleerd. Op die manier moet het boek een impuls geven

aan een nieuw denken over zorg en preventie.Diabetes Rekenkamer

Diagnose Diabetes 2025 is onderbouwd met nieuwe actuele cijfers. Bij de

voorbereiding van het boek is de NDF erin geslaagd een speciale

'Diabetes Rekenkamer' bij elkaar te brengen. Binnen deze Rekenkamer is

de expertise en het cijfermateriaal van verschillende organisaties zoals

RIVM, TNO maar ook zorgverzekeraars bij elkaar gebracht om meer zicht te

krijgen op de cijfers betreffende diabetes, o.a. wat betreft aantal

patiënten, zorgkosten en kosten door verlies aan

arbeidsproductiviteit.Een keur aan columnisten

Diagnose Diabetes 2025 bundelt een diversiteit aan visies en opinies.

Daarmee is het net zo pluriform als de samenleving zelf. We zijn er

trots op dat zoveel vooraanstaande mensen als columnist hun naam hebben

willen verbinden aan dit boek. We geven de namen alvast prijs: Henk-Jan

Aanstoot, Caroline Baan, Annemarie Bevers, Marc van Gelder, Wiro

Gruisen, Ab Klink, Rien Meijerink, Arnold Moerkamp, Maarten Ploeg, Johan

Polder, Guy Rutten, Dirk Ruwaard, Piet van der Wal, Bernard Wientjes en

Loek Winter.Van boek naar debat

Wilt u ook al weten hoe het boek eindigt? Het laatste hoofdstuk opent

met deze zin: "Dit boek kent maar één zekerheid. De zekerheid dat de

diabeteszorg in Nederland zal moeten veranderen." En even verderop: "Wie

dit boek leest begrijpt dat we ook in de zorg staan voor fundamentele

vragen. Het debat daarover moet veel breder en nadrukkelijker gevoerd

worden."

Diagnose Diabetes 2025 geeft daartoe een aanzet. Het boek is een begin.

En het debat dat de NDF beoogt krijgt een mooie aftrap op het NDD

Debatplein op 30 maart.NDD Debatplein en tafelgasten

Het boek wordt officieel ten doop gehouden op 30 maart, Nationale

Diabetes Dag. De vier rondetafelgesprekken op het NDD Debatplein zullen

ook in het teken staan van Diagnose Diabetes 2025. Inge Diepman en Ruud

Koolen ontvangen dan o.a. Laurent de Vries, directeur GGD Nederland; Pim

Assendelft, professor in general practice, LUMC; Maarten Ploeg,

directeur Diabetesvereniging Nederland; Loek Winter, Zorgondernemer en

hoogleraar Healthcare Entrepreneurship, Nyenrode Business Universiteit;

Arno Timmermans, bestuursvoorzitter NHG; Marc Roosenboom, plv. directeur

LVG; Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ; Nicole La Croix, voorzitter

EADV; Nel Geelhoed, internist, erelid NIV; Marcel Daniels, bestuurslid

Orde van Medisch Specialisten KNMG; Arnold Moerkamp, directeur CvZ;

Henk-Jan Aanstoot, kinderarts, bestuurder Stichting Diabeter, voorzitter

wetenschappelijke adviesraad Diabetes Fonds; Tony Lamping, directeur

Zorg ZN; Guy Rutten, hoogleraar diabetologie, UMC Utrecht, Julius

Centrum.