Zorgaanbieders kijken te weinig vooruit in jaarverslag

op .

Zorginstellingen geven in hun jaarverslag onvoldoende inzicht in toekomstige ontwikkelingen en de verwachte effecten hiervan op ondermeer resultaten en financiering. Bovendien is risicobeheersing niet goed belegd bij de raden van toezicht. Dit concludeert accountantsbureau Ernst & Young in de jaarlijkse benchmark ‘Governance in de zorg’.

Zorgaanbieders kijken te weinig vooruit in jaarverslagZorginstellingen geven in hun jaarverslag onvoldoende inzicht in toekomstige ontwikkelingen en de verwachte effecten hiervan op ondermeer resultaten en financiering. Bovendien is risicobeheersing niet goed belegd bij de raden van toezicht. Dit concludeert accountantsbureau Ernst & Young in de jaarlijkse benchmark ‘Governance in de zorg’.

Volgens Ernst & Young is het gezien de actuele ontwikkelingen in de sector van groot belang dat zorginstellingen in hun externe verantwoording meer aandacht aan risicobeheersing besteden. Door bezuinigingen, de invoering van prestatiebekostiging en de liberalisering van het huisvestingsregime groeien de risico’s.
Te algemeen

“Het jaardocument dient niet alleen informatie te bevatten over het verleden, maar vooral ook over verwachtingen en ontwikkelingen”, stelt Bert Hilverda, Sectorvoorzitter Health Care van Ernst & Young. “Een toekomstparagraaf helpt hieraan gestructureerd invulling te geven.” Voor zover zorginstellingen in hun jaarverslag aandacht besteden risico’s, zijn deze te algemeen geformuleerd. In de externe verantwoording wordt volgens Ernst & Young te weinig ingegaan op de specifieke gevolgen voor de betreffende instelling, laat staan dat er maatregelen worden vermeld.
Tegen vallen

Een ander probleem is de inbedding van de risicobeheersing in de interne toezichtstructuur. Slechts de helft van de 100 onderzochte instellingen maakt duidelijk op welke wijze de raad van toezicht toeziet op het functioneren van het risicobeheersysteem. “Deze lage score voor het onderdeel risicomanagement  en fraudebeheersing valt tegen”, oordeelt Hilverda. “Ook de zorgsector is gevoelig voor risico’s en fraudes, getuige diverse incidenten die de afgelopen periode in de media zijn belicht. Gezien het belang hiervan zou hier absoluut meer verantwoording over moeten worden afgelegd.”
ICT-governance

Voor wat betreft de verantwoording rond ICT scoren met name instellingen in de care matig. Veel instellingen hebben grote investeringen gedaan in ICT, maar volgens Ernst & Young maken ze nauwelijks duidelijk hoe deze bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie. Ook de verantwoording over duurzaamheid kan sterk worden verbeterd. Weliswaar besteden 84 van de 100 instellingen aandacht aan het onderwerp, toch wordt duurzaamheid te eng benaderd. De jaarverslagen beperken zich veelal tot afval en energieverbruik. “Duurzaamheid is echter veel breder en hangt direct samen met het primaire proces”, aldus Hilverda.
Vanzelfsprekend

Van de honderd beoordeelde jaarverslagen over 2010 komt die van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort met een 8,9 als beste uit de bus. Die score dankt het Meander met name de informatie voer ICT en toekomstinformatie. “We bieden in ons jaarverslag een realistisch kijkje in de keuken”, reageert bestuursvoorzitter Jan Kleijne. “Het eerlijk en open afleggen van maatschappelijke verantwoording is voor ons vanzelfsprekend.”
Onvoldoende

Van de beoordeelde instellingen scoren er 68 een voldoende, waarvan Philadelphia met een 5,5 nog net aan de goede kant van de score zit. De laatste tien instellingen scoren allemaal onder de 4. Hekkensluiter is de Meander Groep Zuid-Limburg met een 2,7.
Bron: Skipr