Oproep van de SER

op .

Minister Schippers heeft de SER advies gevraagd over de toekomstbestendigheid van de zorg. In het bijzonder wil zij de visie van de SER vernemen over de betaalbaarheid van de zorg en over de knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg.

Het advies wordt voorbereid door de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg.

Oproep van de SER
Minister Schippers heeft de SER advies gevraagd over de toekomstbestendigheid van de zorg. In het bijzonder wil zij de visie van de SER vernemen over de betaalbaarheid van de zorg en over de knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg.

Het advies wordt voorbereid door de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg. Deze commissie, waarin werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen zitten, wil graag de visie vernemen van de betrokkenen bij de zorg. Zij organiseert daartoe niet alleen hoorzittingen, maar ook een online consultatie, waardoor iedereen in de gelegenheid wordt gesteld zijn mening te geven. SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan verzoekt u te  reageren op onderstaande vragen in maximaal 600 woorden. 
De commissie wil graag uw visie vernemen op de volgende vragen:

1. Wat zijn volgens u de concrete knelpunten in de gezondheidszorg? Waardoor worden deze problemen veroorzaakt?

2. Hoe kijkt u aan tegen de huidige marktordening en financiering van de zorg?

3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kosten van de zorg minder hard gaan stijgen?

4. Hoe kunnen toekomstige personeelstekorten in de zorg worden voorkomen?

De SER ontvangt uw reactie graag vóór 1 maart 2012.
Bron: BTN