Winter ziet mogelijkheden in De Sionsberg

op .

Zorgondernemer Loek Winter heeft belangstelling voor het noodlijdende ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De Sionsberg zou de boot volgens LC afhouden.

Winter ziet mogelijkheden in De SionsbergZorgondernemer Loek Winter heeft belangstelling voor het noodlijdende ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De Sionsberg zou de boot volgens LC afhouden.

De plannen van Winter voorzien in handhaving, inclusief cardiologie, en mogelijk zelfs uitbreiding van het bestaande zorgaanbod. De sleutel hiervoor zou liggen in samenwerking met ziekenhuizen van buiten de regio. De Sionsberg ziet vooralsnog meer in een oplossing binnen Friesland. Het Dokkumer ziekenhuis besloot in januari tot inkrimping waarbij complexe zorgfuncties als acute zorg, cardiologie, en oncologie worden afgestoten. Het ziekenhuis studeert nog op de toekomst van acute verloskunde.
Prematuur

De PvdA in de gemeente Dongeradeel, waar Dokkum deel vanuit maakt, vindt de gekozen koers prematuur. Volgens de PvdA is mogelijke betrokkenheid van Winter categorisch genegeerd. De raad van toezicht had bij het maken van de toekomstplannen naar het oordeel van de PvdA ook met Winter moeten praten. Winter stak recentelijk ook de helpende hand toe bij de doorstart van de failliete Zonnehuizen. Eerder al hield hij de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten overeind.