Ziekenhuis verliest btw-rechtszaak

op .

De Hoge Raad verbiedt de aftrek van btw bij inkoopconstructies waarbij ziekenhuizen betrokken zijn. Dat blijkt uit een arrest dat het hoogste rechtscollege vrijdag heeft gewezen.

Ziekenhuis verliest btw-rechtszaakDe Hoge Raad verbiedt de aftrek van btw bij inkoopconstructies waarbij ziekenhuizen betrokken zijn. Dat blijkt uit een arrest dat het hoogste rechtscollege vrijdag heeft gewezen.Volgens de Hoge Raad is er sprake van zogeheten ‘fraus legis', misbruik van recht, wanneer een ziekenhuis via een juridische constructie er uitsluitend op uit is om aftrek van btw te verkrijgen. In de rechtszaak waar het hier om ging, kocht een bv de benodigde ziekenhuisapparatuur en verhuurde die vervolgens aan het ziekenhuis.Ziekenhuizen zijn evenals lagere overheden en andere semipublieke instellingen vrijgesteld van btw-heffing. Zij mogen geen btw in rekening brengen aan hun klanten en hebben om die reden ook geen recht op aftrek van btw op goederen en diensten die worden ingekocht.Door de inkoop via een bv te laten verlopen, die vervolgens de apparatuur doorverhuurt, kan een forse belastingbesparing worden verkregen. De bv kan de betaalde btw namelijk wel aftrekken en het ziekenhuis betaalt slechts btw over het huurbedrag van de apparatuur. Na vijf jaar worden vervolgens de aandelen van de bv overgedragen aan het ziekenhuis. Vanaf dan is sprake van een fiscale eenheid en is de verhuur aan het ziekenhuis btw-vrij.
Bron: Zorgmarkt