Helft VVT-medewerkers wil meer uren draaien

op .

Meer dan de helft van de medewerkers in de verzorging, verpleging en thuiszorg wil verruiming van het aantal contracturen. Dit constateert vakbond Abvakabo FNV op basis van een peiling onder 2500 zorgmedewerkers. Volgens de bond geven werkgevers echter de voorkeur aan kleine flexwerk-contracten.

Helft VVT-medewerkers wil meer uren draaienMeer dan de helft van de medewerkers in de verzorging, verpleging en thuiszorg wil verruiming van het aantal contracturen. Dit constateert vakbond Abvakabo FNV op basis van een peiling onder 2500 zorgmedewerkers. Volgens de bond geven werkgevers echter de voorkeur aan kleine flexwerk-contracten.
In de VVT-sector is parttime werken van oudsher wijd verbreid. Volgens Abvakabo FNV telt een gemiddelde arbeidsovereenkomst circa 21 uur per week. Om beter in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, wil 56 procent van de VVT-medewerkers meer uren draaien, zo constateert de vakbond op basis van de eigen enquête.
Ruimere inzet

Volgens de vakbond blijkt uit de uitkomsten dat de huidige werknemers een belangrijk aandeel kunnen leveren in het groeiende arbeidstekort in de zorg. Ook kunnen ze invulling geven aan het kabinetsstreven om 12 duizend extra werknemers voor de ouderenzorg te werven. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt blijkt het moeilijk deze nieuwe werknemers te vinden. Volgens Abvakabo FNV zouden werkgevers dan ook moeten kijken naar ruimere inzet van de huidige werknemers.
Flexibele inzet

Ondanks het nijpende arbeidstekort ziet vakbondswoordvoerster Lilian Marijnissen bij de werkgevers nauwelijks bereidheid om lopende contracten uit te breiden. “Werkgevers willen juist zoveel mogelijk kleine contractjes, zodat werknemers flexibel kunnen worden ingezet”, aldus Marijnissen. Ook zijn werknemers met een klein contract in geval van ziekte goedkoper.  
Imagocampagne

Volgens Marijnissen is er dit jaar 370 miljoen euro beschikbaar aan ‘intensiveringsgelden’ bedoeld om nieuwe werknemers aan te trekken. Dit blijft volgens Marijnissen ongebruikt op de plank liggen. “Er zijn nauwelijks vacatures en de vacatures die er zijn betreffen halve banen en flexwerk”, aldus Marijnissen. “De oplossing ligt dus bij de huidige werknemers, maar het enige dat wij als vakbond van werkgevers te horen krijgen is dat er een arbeidsmarktprobleem is. Dat los je niet op door maar weer een dure imagocampagne er tegen aan te gooien.”
Zorgkwaliteit

Uit de enquête blijkt ook dat 44 procent van de VVT-werknemers geen uitbreiding van het aantal uren wil. De reden voor deze weigering is volgens Marijnissen veelzeggend. “Bijna acht van de tien werknemers die aangeven niet meer uren te willen werken, geven daarvoor als reden dat het werk te zwaar is”, aldus Marijnissen. Dit hangt volgens Abvakabo FNV nauw samen met  “de absurde flexibilisering” in met name de thuiszorg. De flexibilisering legt volgens de vakbond niet alleen meer druk op de werknemers, ook de kwaliteit van zorg komt in gevaar. Voor de vakbond reden om kwaliteit van zorg tot een van de speerpunten bij de komende  cao-onderhandelingen te maken. De huidige cao VVT loopt op 1 maart af.
Bron: Vakbonden