Werkgroepen aan de slag met pensioenakkoord

op .

In juni 2011 is aangekondigd door het Ministerie van Sociale Zaken dat het Pensioenakkoord verder uitgewerkt dient te worden.

Werkgroepen aan de slag met pensioenakkoord
In juni 2011 is aangekondigd door het Ministerie van Sociale Zaken dat het Pensioenakkoord verder uitgewerkt dient te worden.
Op dit moment wordt daar in diverse werkgroepen gewerkt.

In een werkgroep wordt onderzocht hoe er omgegaan dient te worden met de opgebouwde pensioenaanspraken en nog op te bouwen pensioenaanspraken in het kader van de nieuwe pensioenkontrakten.
In een andere werkgroep wordt onderzocht hoe de communicatie ten aanzien van pensioenen en het vertrouwen in de pensioensector verbeterd kan worden. Zowel de communicatie over het huidige als over ziet toekomstige pensioencontract wordt daarbij betrokken. de werkgroep heeft als uitgangspunt dat deelnemers in termen van koopkracht beter moeten kunnen inschatten welke pensioenaanspraken zijn hebben, en of dit voldoende is voor hun oudedagsvoorziening.
In een derde werkgroep wordt er gesproken over een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK). In dit FTK dienen de regels te worden beschreven over de wijze waarop de fondsen dienen om te gaan met hun verplichtingen.
Op 31 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om gepensioneerden een plek te geven in het Pensioenfondsbestuur.
Minister Kamp is al enige tijd bezig met een meer uitgebreid wetsvoorstel over de governance van pensioenfondsbesturen en het wetsvoorstel om het Pensioenfondsbestuur aan te vullen met gepensioneerden zal integraal worden opgenomen en per 1 januari 2013 in werking worden gesteld.
Op dinsdag 7 februari heeft een Kamermeerderheid in gestemd met de Wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW. Hiermee spreekt de Tweede Kamer zijn steun uit voor het Pensioenakkoord. het wetsvoorstel bevat de verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar en vermoedelijk naar 67 in 2025.
Maar met dit wetsvoorstel zijn we er nog niet. Een ander belangrijk onderdeel van het Pensioenakkoord is dat we ervoor zorgen dat we mensen in staat stellen langer te kunnen doorwerken en dit vergt nog veel inspanningen van iedereen.
Bron: Vakbond