'Ziekenhuis heeft klinische registratie niet op orde'

op .

Ziekenhuizen melden in verschillende bronnen uiteenlopende aantallen sterftegevallen en klinische opnames. Dit blijkt uit een vergelijking tussen de jaarverslagen en de recente lijst van gestandaardiseerde sterftecijfers, uitgevoerd door adviesbureau ZINData

'Ziekenhuis heeft klinische registratie niet op orde'Ziekenhuizen melden in verschillende bronnen uiteenlopende aantallen sterftegevallen en klinische opnames. Dit blijkt uit een vergelijking tussen de jaarverslagen en de recente lijst van gestandaardiseerde sterftecijfers, uitgevoerd door adviesbureau ZINData. Dit duidt er volgens ZINData op dat de ziekenhuizen hun interne registratie niet op orde hebben.

In lijst van Hospital Standardised Mortality Rates (HSMR) staan ondermeer de kale, ongewogen sterftecijfers opgenomen. Bij zeker acht ziekenhuizen zijn deze anders dan in de jaarverslagen vermeld, constateert ZINData. Zo vermeldt bijvoorbeeld het Albert Schweitzer Ziekenhuis in het jaarverslag over 2010 dat er 763 patiënten zijn overleden, maar in de HSMR-opgave staat het substantieel lagere aantal van 647.
Verschillende registers

Bij het Rijnlandziekenhuis is het beeld omgekeerd. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van 260 sterfgevallen, terwijl in de HSMR-opgave een aantal van 290 staat. Op grond van deze discrepanties constateert ZINData dat “een aantal ziekenhuizen kennelijk verschillende registers voor het aantal overleden patiënten hanteert”.
Klinische opnames

In de HSMR-lijst worden daarnaast de aantallen klinische opnames vermeld. Ook hier blijken veel ziekenhuizen in de jaarstukken andere cijfers te hanteren dan in de HSMR-lijst. Slechts bij een kwart van de ziekenhuizen corresponderen de cijfers over het aantal klinische opnames in het jaarverslag met die in de HSMR-lijst. 43 Ziekenhuizen melden in de HSMR-lijst een lager aantal klinische behandelingen dan in de jaarverslagen. Bij 35 ziekenhuizen is dit juist weer hoger. In twee gevallen is het verschil tussen beide verslagen groter dan 20 procent.  


 

Datakwaliteit

Kritiek op de kwaliteit van de achterliggende data was er ook medio december bij de presentatie van de sterftecijfers. Om die reden kon het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  voor bijna een derde van de 93 ziekenhuizen geen gestandaardiseerd gemiddelde berekenen. Anesthesioloog Cor Kalkman van het UMC Utrecht, die het onderzoek namens de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU) begeleidde, noemde de gebrekkige datakwaliteit ‘schokkend’. Het onderzoek van ZINData roept nu ook vragen op over de kwaliteit van de data die het CBS wél in zijn berekeningen heeft betrokken. 
Patiëntencategorie

In een reactie laat het Albert Schweitzer Ziekenhuis bij monde van adviseur kwaliteit en veiligheid Marius Taks weten twijfels te hebben over de aanpak van ZINData. Volgens Taks kan er verschil zitten tussen de ruwe en uiteindelijk ingevoerde data. Zo tellen volgens Taks voor de HSMR-lijst niet alle patiëntencategorieën mee.
Bron: Skipr