Vrijwilligers onmisbaar in de zorg

op .

Om de zorg in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuis voor de toekomst te garanderen is meer samenspel nodig tussen zorgprofessional en vrijwilliger. Beiden richten zich op het ondersteunen van de cliënt. Het is onvermijdelijk dat vrijwilligers in dat samenspel taken uitvoeren die nu nog bij de professional liggen. Natuurlijk moet er altijd sprake blijven van verantwoorde en veilige zorg.

Vrijwilligers onmisbaar in de zorg
Om de zorg in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuis voor de toekomst te garanderen is meer samenspel nodig tussen zorgprofessional en vrijwilliger. Beiden richten zich op het ondersteunen van de cliënt. Het is onvermijdelijk dat vrijwilligers in dat samenspel taken uitvoeren die nu nog bij de professional liggen. Natuurlijk moet er altijd sprake blijven van verantwoorde en veilige zorg.Anders organiseren

Alleen al door het dreigende arbeidstekort moeten we de zorg anders organiseren. Minstens zo belangrijk is deze verandering om zo de cliënt de beste kwaliteit van leven te bieden. Iemand die naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat, wil immers zoveel mogelijk zijn gewone leven blijven leiden. Dat gewone leven staat centraal en daar omheen moet zorg en ondersteuning georganiseerd worden.Wensen

In dat proces stellen familie, vrijwilliger en zorgprofessional de vraag: wat kunnen wij voor vader, moeder, vriend of cliënt betekenen? En hoe zorgen wij vervolgens voor de patiënt op basis van zijn eigen wensen? Zo kijken zorgorganisaties samen met cliënten en hun familie waarmee de kwaliteit van leven het beste gediend is. De zorgorganisatie is ondersteunend in dit proces. Deze manier van werken vraagt een andere opstelling van alle partijen: van mantelzorger en vrijwilliger, tot professional en zorgorganisatie.Ondersteuning

Vrijwilligers leveren ook nu al een belangrijke bijdrage aan het leven van cliënten en aan het werk van zorgmedewerkers. In het nieuwe samenspel kunnen vrijwilligers ook andere dingen doen. Met de juiste training en begeleiding kunnen vrijwilligers, die dat willen, ook meer zorggerelateerde ondersteuning bieden. Gedeeltelijk ter vervanging van wat de professional nu doet, maar de professional is en blijft natuurlijk nodig. Hij krijgt in de toekomst wel een iets andere rol. Hij of zij heeft voor een deel ook andere vakbekwaamheden en competenties nodig dan nu. Naast de zorgverlening zal de professional zich vooral richten op ondersteunen en coachen van het sociale netwerk van de cliënt. Ook de vrijwilligers vervullen een grote rol in dat netwerk.Zorg verlenen

Het is nog niet algemeen geaccepteerd dat vrijwilligers zorg verlenen zoals betaalde krachten. Eigenlijk is dat raar. De vrijwillige brandweer vinden we heel gewoon, maar een vrijwilliger die een cliënt naar het toilet helpt of helpt bij het eten roept maatschappelijke verontwaardiging op.Natuurlijk moet er altijd sprake blijven van verantwoorde en veilige zorg en daarom is er een grens aan wat een vrijwilliger aan zorg kan verlenen. Die grens moet echter niet met eenheidswetten en gedetailleerde regels getrokken worden, maar worden ingevuld in het samenspel tussen professional, familie, vrijwilliger en cliënt. Het verpleeg- of verzorgingshuis faciliteert, ondersteunt en draagt de eindverantwoordelijkheid.
Bron: ActiZ; FD.