Zorg levert meer waar voor geld

op .

De zorgkosten zijn de afgelopen decennia sterk gestegen, maar de sector levert voor dat extra geld meer zorg. Dat blijkt uit de rapportage ‘Waar voor ons belastinggeld?’ van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Zorg levert meer waar voor geldDe zorgkosten zijn de afgelopen decennia sterk gestegen, maar de sector levert voor dat extra geld meer zorg. Dat blijkt uit de rapportage ‘Waar voor ons belastinggeld?’ van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het SCP bekeek de bestedingen in de publieke sector in de periode 1995 tot 2010. Het blijkt dat de jarenlange stijging van de overheidsuitgaven voor de publieke sector niet altijd heeft geleid tot betere prestaties.
Ziekenhuizen

De ziekenhuissector springt er volgens het SCP positief uit omdat de productiviteit er trendmatig verbeterd is en er ook sprake lijkt te zijn van kwaliteitsverbetering. De sterke kostenstijging in de afgelopen jaren is vooral veroorzaakt door een sterke productiegroei. De vergrijzing is daar slechts in beperkte mate de oorzaak van. Met name de toegenomen technologische mogelijkheden en nieuwe behandelopties zorgden voor meer productie. Ook stegen de prijzen en de middelen van ziekenhuizen. De kostengroei werd geremd door de gestegen arbeidsproductiviteit. Met het oog daarop verwacht het SCP dat de ziekenhuizen een productiegroei van 2 tot 2,5 procent kunnen opvangen zonder extra medewerkers in te schakelen.
Ingrepen overheid

De onderzoekers zagen ook duidelijk effect van overheidsmaatregelen. Zo verdwenen de wachtlijsten in de loop van het afgelopen decennia als gevolg van ‘boter bij de vis’-regelingen. Daardoor is de welvaart gestegen. Die regelingen leidden echter ook tot een omzetgroei. De liberalisering leidde tot een snel stijgende productie.
Verpleging en verzorging

Die ‘boter bij de vis’-regelingen leidden ook in de verpleging en verzorging tot hogere kosten, zowel intra- als extramuraal. Met name in de periode 2000 tot 2003 was er een sterke kostengroei. In de extramurale zorg wist men met stijgende arbeidsproductiviteit de kostprijzen te laten drukken. In de intramurale zorg nam de kostprijs juist toe, volgens het SCP vanwege hogere kosten voor vastgoed door bijvoorbeeld nieuwbouw van eenpersoonskamers. Ook daalde de arbeidsproductiviteit in deze sector.
Kwaliteit

In de onderzochte periode lijkt de kwaliteit van de verpleging en verzorging ‘weinig’ te zijn verbeterd. Die is nog steeds matig tot goed.
Bron: Skipr