Advies NZa: Ook verpleegkundigen DBC's laten openen

op .

Bepaalde gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen en ggz-instellingen kunnen taken overnemen van medisch specialisten, mits er een aantal financiële belemmeringen weggenomen wordt. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een advies aan minister Schippers van VWS.

Advies NZa: Ook verpleegkundigen DBC's laten openen

 

Bepaalde gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen en ggz-instellingen kunnen taken overnemen van medisch specialisten, mits er een aantal financiële belemmeringen weggenomen wordt. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een advies aan minister Schippers van VWS.De minister heeft de NZa gevraagd welke financiële belemmeringen er zijn om taken van medisch specialisten in ziekenhuizen en de ggz over te dragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen, zoals de physician assistant en de verpleegkundig specialist. In de ggz zijn er geen financiële belemmeringen die taakherschikking in de weg staan. Binnen de ziekenhuiszorg zijn er drie, waarvan de NZa aanraadt om op twee van hen actie te ondernemen.Openen van DBC's

Zo kunnen alleen medisch specialisten een diagnosebehandelingcombinatie (DBC) openen. De NZa adviseert om de lijst van zorgverleners die een DBC mogen openen uit te breiden. Het is aan de minister om te beoordelen of een beroepsgroep hiervoor in aanmerking komt.Bezoek aan poli

Daarnaast mag een bezoek aan de polikliniek op dit moment alleen geregistreerd worden als een specialist de patiënt gezien heeft. De NZa adviseert om de verplichting tot een face-to-face contact met een specialist te vervangen door een face-to-face contact met iedere BIG-geregistreerde zorgverlener.Maximumtarief

Ten slotte geldt er in het gereguleerde segment voor het honorariumdeel van de specialist een maximumtarief. De NZa adviseert om hier geen aanvullende acties te ondernemen omdat er in de ziekenhuiszorg al een traject loopt om in 2015 tot integrale tarieven te komen. Daardoor zal deze belemmering vanzelf wegvallen.Minister beslist

Het is aan de minister om uiteindelijk te bepalen of en hoe zij deze financiële belemmeringen wil wegnemen om taakherschikking te bevorderen.Bron: Zorgmarkt