Verpleegkundigen hebben beste kans op een baan

op .

Leerling-verpleegkundigen en verpleegkundigen hoeven de komende jaren niet te vrezen voor een baan. Tot 2016  zal de werkgelegenheid in de zorgsector flink toenemen.

Verpleegkundigen hebben beste kans op een baan
Leerling-verpleegkundigen en verpleegkundigen hoeven de komende jaren niet te vrezen voor een baan. Tot 2016  zal de werkgelegenheid in de zorgsector flink toenemen.

Dat blijkt uit het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht.Toename werkgelegenheid

Ondanks de slechte economische vooruitzichten voor 2012 zijn de werkgelegenheids-vooruitzichten voor de medici en paramedici onverminderd positief, mede door vergrijzing van de bevolking en de daarmee groeiende vraag naar zorg. De jaarlijkse toename van de werkgelegenheid tot 2016 bedraagt 2,7 procent. In geen enkele andere beroepsklasse is de uitbreidingsvraag de komende jaren zo groot. De beste kansen op een baan zijn er voor verpleeghulpen en leerling-verpleegkundigen, verplegenden en doktersassistenten, therapeuten en verpleegkundigen, artsen en medisch analisten.Schoolverlaters

Ook voor schoolverlaters met een zorgopleiding zijn de toekomstige arbeidsmarktperspectieven gunstig. Op zowel MBO als HBO niveau zal de werkgelegenheid voor afgestudeerde verpleegkundigen toenemen. Wel moet er enige voorzichtigheid in acht worden genomen bij het interpreteren van deze toename van de werkgelegenheid, zo schrijven de onderzoekers. Nieuwe bezuinigingen in de sector kunnen een sterke toename van de werkgelegenheid verhinderen.Minder deeltijdbanen

Het tekort aan mensen met een zorgopleiding is volgens de onderzoekers terug te dringen als de deeltijdbanen in de zorgsector ‘opgeplust’ kunnen worden. Bijvoorbeeld, wanneer alle werkenden in kleine banen met een zorgopleiding op middelbaar niveau minimaal 24 uur zouden gaan werken, dan zouden de personeelstekorten in de zorgsector voor 85 procent verdwijnen. Het bewerkstellingen dat deze mensen allemaal minimaal 24 uur gaan werken, zal echter de nodige inspanning vergen.Bron: Universiteit Maastricht